GCLSI รายงานการเติบโตที่น่าประทับใจสําหรับสามไตรมาสแรก กําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 240% เมื่อเทียบปีต่อปี

สุโจว, จีน, ต.ค. 31, 2023 — เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม GCLSI (002506.SZ) ได้เปิดเผยรายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่สามปี 2023 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมากของผลการดําเนินงาน ข้อมูลสําหรับสามไตรมาสแรกแสดงให้เห็นว่ารายได้อยู่ที่ประมาณ 1,287 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 97.43% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน กําไรสุทธิที่เป็นของบริษัทแม่อยู่ที่ประมาณ 19.41 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 240.78% เมื่อเทียบปีต่อปี นอกจากนี้ ในไตรมาสที่สาม รายได้อยู่ที่ประมาณ 520 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 93.40% เมื่อเทียบปีก่อน ขณะที่กําไรสุทธิที่เป็นของบริษัทแม่เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 4.23 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 122.30% เมื่อเทียบกับปีก่อน การเติบโตอย่างมีนัยสําคัญนี้ทําให้ GCLSI เป็นบริษัทที่มีผลการดําเนินงานโดดเด่นในอุตสาหกรรมของตน

นาย Zhang Kun ประธานบริหารของ GCLSI กล่าวว่า ระหว่างสามไตรมาสแรก บริษัทได้นําประโยชน์จากโอกาสในตลาด และต่อเนื่องที่จะรักษาการจัดหาชิ้นส่วนโครงการสําหรับรัฐวิสาหกิจสําคัญของประเทศ ส่งผลให้มีการส่งมอบชิ้นส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ขณะเดียวกัน การพัฒนาความสามารถในการผลิตเซลล์แบบ N-type ขนาดใหญ่ในอู๋หู ก็ได้รับการเร่งดําเนินการ ส่งเสริมประสิทธิภาพและกําไรของโซ่อุปทานทางตรงและทางอ้อม ในปัจจุบัน ระยะที่หนึ่ง (10GW) ของศักยภาพการผลิตเซลล์ 20GW ในอู๋หู ได้ดําเนินการเต็มรูปแบบแล้ว และได้กลายเป็นผู้จัดหาหลักสําหรับโรงงานผลิตโมดูลใน GCLSI เฮเฟ่ย์และ GCLSI ฟูหนิง ซึ่งสามารถรับประกันการส่งมอบสั่งซื้อโมดูลขนาดใหญ่แบบ N-type ได้อย่างมั่นคง

ประสิทธิภาพเฉลี่ยของเซลล์ที่ผลิตจําหน่ายในอู๋หูปัจจุบันเกิน 25.6% ซึ่งอยู่ในระดับสูงสุดของผู้เล่นอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมเชื่อว่า ด้วยการผลิตครบวงจรของโรงงานอู๋หู GCLSI ความสามารถการผลิตรวมของเซลล์และโมดูลได้ปรับปรุงอย่างมาก การพัฒนานี้ได้มอบความสามารถในการทํางานร่วมกันและความเสถียรในการดําเนินงานให้กับบริษัท ซึ่งอาจนําไปสู่การพัฒนากําไรได้มากขึ้น

นาย Zhang Kun กล่าวเพิ่มเติมว่า GCLSI จะยังคงให้ความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถในผลิตภัณฑ์หลัก การรับโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์แบบ N-type การพัฒนาสิทธิบัตร N-type 4.0 HJT และ XBC ฯลฯ นอกจากนี้บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการลดต้นทุนด้านการบริหาร การวิจัยและพัฒนา การขาย และโซ่อุปทาน เพื่อรับมือกับการกระทบกระเทือนของอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ