Hefty Seed Company เลือกใช้เทคโนโลยีบรรจุชีวภาพที่จดสิทธิบัตรของ Meristem เป็น BIO-CAPSULETM

“…ความร่วมมือที่น่าตื่นเต้นมากสําหรับฐานลูกค้าของเรา…”

BALTIC, S.D. และ COLUMBUS, Ohio, วันที่ 31 ตุลาคม 2566 — Meristem Crop Performance Group, LLC (www.MeristemAg.com) และ Hefty Seed Company (www.HeftySeed.com) ประกาศความร่วมมือทางกลยุทธ์และข้อตกลงจัดหาวัตถุดิบเพื่อเพิ่มผลกระทบของชีวภาพที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตพืชเศรษฐกิจและอัตราผลตอบแทน (ROI) สําหรับเกษตรกรอเมริกัน.

“ชื่อเสียงของ Hefty Seed Company ที่เป็นที่รู้จักดีในการนําวัตถุดิบการเกษตรที่ดีที่สุดและคําแนะนําด้านเกษตรกรรมมาช่วยเกษตรกรให้ได้ผลผลิตสูงสุดจากพืชแต่ละชนิดเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย” นาย มิตช์ เอวิสตัน ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Meristem Crop Performance กล่าวถึงความร่วมมือนี้ “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้รับเลือกจาก Hefty Seed Company ให้เป็นพันธมิตรในการนําเสนอชีวภาพที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าของพวกเขาผ่านเทคโนโลยี BIO-CAPSULETM ที่มีสิทธิบัตรของเรา”

ด้วยความร่วมมือครั้งนี้ Hefty Seed จะได้รับเทคโนโลยี BIO-CAPSULE ที่มีสิทธิบัตรของ Meristem เพื่อนําสารผสมเชื้อจุลินทรีย์และธาตุอาหารจุลภาคของตนเองมาใช้ ข้อตกลงครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เทคโนโลยีนี้ถูกใช้

“การหาวิธีการส่งมอบชีวภาพพร้อมธาตุอาหารและสารกระตุ้นชีวภาพอื่นๆ ในระบบการส่งมอบด้วยฝุ่นธัญพืชไปยังลูกค้าของเรา เป็นหนึ่งในพื้นที่สําคัญสําหรับการเติบโตของเรา” นาย มัตต์ ทอมป์สัน ผู้จัดการแบรนด์ Hefty Naturals กล่าว “การรักษาชีวภาพไว้ให้ปลอดภัยจากการรบกวนของธาตุอาหารและสารกระตุ้นชีวภาพอื่นๆ จนกว่าเกษตรกรจะต้องการนั้น ช่วยเพิ่มความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์”

ทอมป์สันอธิบายว่า เมื่อเกษตรกรปรับปรุงเครื่องปลูกพืชมากขึ้น พวกเขาก็ลงทุนในความสามารถในการฉีดยาฆ่าแมลงในร่องน้ําน้อยลง

“การใช้ BIO-CAPSULE เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ของเราที่ช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับลูกค้าของเรา เปิดโอกาสให้พวกเขาใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ในทางใหม่” เขากล่าว “ความร่วมมือครั้งนี้เป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นมากสําหรับฐานลูกค้าของเราที่จะส่งเสริมพอร์ตโฟลิโอ Hefty Naturals ต่อไป”