Holmusk แต่งตั้ง Eze Abosi เป็นหัวหน้าฝ่ายการเติบโต

ผู้บริหารการเติบโตใหม่ของ Holmusk เข้าร่วมงานในช่วงที่ Holmusk มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนทั้งธุรกิจวิทยาศาสตร์ชีวภาพและธุรกิจผู้ให้บริการ/ผู้รับบริการ

นิวยอร์ก, 9 พ.ย. 2566 — Holmusk, บริษัทนําด้านข้อมูลโลกจริงด้านสุขภาพจิตระดับโลก ได้ประกาศว่าได้แต่งตั้ง Eze Abosi เป็นผู้บริหารการเติบโต นําทีมงานการตลาดขององค์กร

Eze มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในการนําการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านข้อมูล วิเคราะห์ และการปรึกษาที่สนับสนุนอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพและไบโอเฟาร์มา Eze เข้าร่วม Holmusk ภายหลังการทํางานเป็นรองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ใหม่และความร่วมมือกับ Optum Life Sciences และเคยดํารงตําแหน่งผู้นําด้านการตลาดกับ Decision Resources Group (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Clarivate) IQVIA และ OptimizeRX

“ขณะที่ Holmusk ยังคงเติบโตและก้าวหน้าเพื่อลดช่องว่างของข้อมูลทางการแพทย์ในด้านสุขภาพจิต Eze จะเป็นผู้นําที่สําคัญในการนําเสนอวิสัยทัศน์ของเราให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก” กล่าวโดย Nawal Roy ซีอีโอของ Holmusk “ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของ Eze ในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพและไบโอเฟาร์มาจะช่วยให้เราสามารถให้บริการแบบโลกที่มีคุณภาพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ท้าทายที่สุดที่เผชิญกันในอุตสาหกรรมเหล่านี้”

ในบทบาทของผู้บริหารการเติบโต Eze จะเน้นการสร้างการเติบโตของรายได้และให้คําแนะนําที่มีฐานจากตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มของ Holmusk เขายังรับผิดชอบการขยายการดําเนินงานทางการตลาดรวมถึงการนําความร่วมมือกับผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักอื่นๆ และสอนวิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลโลกจริงและข้อมูลทางการแพทย์โลกจริงในการสร้างโอกาสการดูแลสุขภาพที่มีค่าในด้านสุขภาพจิต

“Holmusk และแพลตฟอร์ม NeuroBlu ที่นําด้านการวิจัยสุขภาพจิตระดับโลกนั้นกําลังปรับปรุงวิธีการให้บริการสุขภาพจิตทั่วโลก และผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของบริษัท” กล่าวโดย Abosi “ผมได้รับพลังการขับเคลื่อนจากทีมงานที่มีวิสัยทัศน์ในอนาคตของการดูแลสุขภาพจิต และผมมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในงานนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงของบริษัท”

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Holmusk โปรดเยี่ยมชม www.holmusk.com.

เกี่ยวกับ Holmusk

Holmusk มีพันธกิจเพื่อนําข้อมูลโลกจริงมาใช้เพื่อเปลี่ยนวิธีการวิจัยและการดูแลสุขภาพจิต ผสมผสานฐานข้อมูลสุขภาพจิตชั้นนํากับการแก้ปัญหาที่สําคัญที่สุดในด้านสุขภาพจิต Holmusk มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่นิวยอร์ก และมีสํานักงานอีก 3 แห่งทั่วโลก สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม www.holmusk.com.