IPMG ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพและเสริมสร้างเศรษฐกิจอินโดนีเซียผ่านความพยายามในการเร่งการเข้าถึงยาและวัคซีนนวัตกรรม รวมถึงความร่วมมือ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 11 ก.ย. 2566 — สมาคมอุตสาหกรรมยานานาชาติที่มีฐานการวิจัยและพัฒนา International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) มุ่งมั่นสนับสนุนและส่งเสริมการสนับสนุนและการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลเพื่ออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงยาและวัคซีนนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยสําหรับผู้ป่วยในประเทศไทย

IPMG (จากซ้ายไปขวา) Ani Rahardjo - ผู้อํานวยการบริหาร, Evie Yulin - รองประธาน, George Stylianou - กรรมการ และหัวหน้าฝ่ายสื่อสาร
IPMG (จากซ้ายไปขวา) Ani Rahardjo – ผู้อํานวยการบริหาร, Evie Yulin – รองประธาน, George Stylianou – กรรมการ และหัวหน้าฝ่ายสื่อสาร

การมียาและวัคซีนใหม่ให้เลือกอย่างจํากัดเป็นความท้าทายในการนําเสนอความหวังใหม่สําหรับคนไทยที่ต้องการทางเลือกการรักษาที่ทันสมัยด้วยแนวทางการแพทย์ล่าสุด ผลการศึกษาของ Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) เปิดเผยว่าจากกลุ่มประเทศ G20 หรือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประเทศไทยมียาใหม่ที่สามารถเข้าถึงได้น้อยที่สุด คิดเป็นเพียง 9% จากยาใหม่ 460 รายการที่เปิดตัวทั่วโลกระหว่างปี 2012-2021 ข้อมูลจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกยังแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีสัดส่วนการลงทุนในภาคสุขภาพต่ําที่สุดในกลุ่มประเทศหลักๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปี 2021 แม้ว่าประเทศไทยจะมีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ

นางสาวลูเซีย ริซกา อันดาลูเซีย ภก. วท.ม. มาสเตอร์ส ผู้อํานวยการใหญ่ด้านเภสัชกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซีย อ้างถึงคํากล่าวของเธอใน  รายงานประจําปี IPMG ปี 2022 ว่า “กระทรวงสาธารณสุขชื่นชมการริเริ่มของ IPMG ที่ได้รับการยอมรับในชุดโปรแกรมและกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอย่างมีสมดุลย์กับการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพ ผ่านความร่วมมือ เราได้เพิ่มการเข้าถึงยานวัตกรรม ส่งเสริมการดําเนินงานวิจัยในประเทศอินโดนีเซีย และกระตุ้นการผลิตในท้องถิ่น”

นับตั้งแต่ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี 2014 IPMG มุ่งมั่นที่จะเป็นหุ้นส่วนด้านนวัตกรรมและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพสําหรับรัฐบาล ผู้เล่นคนอื่นๆ ในภาคสุขภาพ และประชาชนชาวไทย “สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพในประเทศไทย IPMG เปิดตัวการริเริ่มและโครงการหุ้นส่วนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 6 ประการที่นํามาจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมประสบความสําเร็จ IPMG มุ่งมั่นที่จะบรรลุผลสําเร็จที่วัดผลได้ในระยะสั้นและระยะยาว การมีอยู่ของอุตสาหกรรมยานวัตกรรมจะไม่เพียงช่วยให้คนไทยเข้าถึงยานวัตกรรมและยกระดับมาตรฐานการดูแล แต่จะดึงดูดการลงทุนที่สําคัญสําหรับการวิจัยและพัฒนา” กล่าวโดย นางอีวี ยูลิน รองประธาน IPMG

มีโปรแกรมหลักอยู่ 5 ประการเป็นความสําคัญสูงสุดของ IPMG ตลอดปี 2566 ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงยานวัต