Iridium ฉลองครบรอบ 25 ปีของนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และการเชื่อมต่อทั่วโลก

MCLEAN, Va., พ.ย. 2, 2023 — Iridium Communications Inc. (NASDAQ: IRDM), ผู้ให้บริการสื่อสารดาวเทียมระดับโลกชั้นนํา ได้ระลึกถึงโอกาสที่สําคัญในโลกของการสื่อสารดาวเทียม ด้วยการเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีของการให้บริการโดยเครือข่าย Iridium® ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั่วโลกอย่างแท้จริง กิจกรรมการเฉลิมฉลองจัดขึ้นใน Arizona และ Virginia ซึ่งรวมถึงพนักงาน Iridium ผู้ก่อตั้งและผู้ลงทุนรายแรก ๆ คู่ค้า บุคคลสําคัญ และชุมชนระดับโลกที่มีส่วนสําคัญต่อการเติบโตของ Iridium ครบรอบ 25 ปีนี้เป็นโอกาสสําคัญที่แสดงถึงประวัติศาสตร์การประดิษฐ์คิดค้น และบทบาทสําคัญที่ Iridium มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียม

Iridium ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ในการปฏิวัติและทําให้การสื่อสารส่วนบุคคลสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก ภายในระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา Iridium ได้ขยายวิสัยทัศน์นี้ โดยพัฒนาเป็นบริษัทที่ช่วยเหลือให้ทรัพย์สินและบุคคลปลอดภัย มีการเชื่อมต่อ และได้รับข้อมูลไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลก

ตั้งแต่เริ่มต้นที่ยากลําบาก เครือข่ายนี้ไม่เพียงแต่รอดพ้นไปได้ แต่ยังเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยการเปิดให้บริการพาณิชย์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2541 บริษัทเดิมล้มละลาย และต้องมีแผนธุรกิจใหม่และการเปิดใหม่อีกครั้ง เพื่อมีผู้ใช้บริการเกิน 1 ล้านรายในปี 2561 แต่ในเวลาเพียง 5 ปีต่อมา บริษัทสามารถมีผู้ใช้บริการเกิน 2 ล้านราย และมีอัตราการเติบโตของผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อปีระยะ 5 ปีมากกว่า 15.5% พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายรุ่นใหม่มูลค่า 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2559 ซึ่งนํามาซึ่งการคืนทุนให้กับผู้ลงทุนผ่านโปรแกรมซื้อคืนหุ้นมูลค่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐที่อนุมัติจนถึงปี 2568 และเริ่มจ่ายเงินปันผลไตรมาสละตั้งแต่ปี 2566

“ตั้งแต่ก่อตั้ง Iridium นั้น ความคาดหวังของโลกต่อการเชื่อมต่อสื่อสารได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ความต้องการการสื่อสารดาวเทียมยังคงเพิ่มขึ้นและจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การใช้ชีวิตประจําวันของเรา โดยทําให้โลกของเรานี้กลายเป็นเล็กลงอีก” กล่าวโดย Matt Desch CEO ของ Iridium “เรามุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรม ความเชื่อมต่อทั่วโลก และสนับสนุนความคาดหวังด้านการสื่อสารที่เพิ่มขึ้นของโลกของเรา เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเฉลิมฉลองและสะท้อนถึง 25 ปีที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันก็มองข้างหน้า และนํานวัตกรรมใหม่ ๆ ในการสื่อสารดาวเทียมมานําเสนอ ถึงแม้เทคโนโลยีของเราจะทันสมัย แต่คนรอบข้าง Iridium นั้นคือสิ่งที่ทําให้บริษัทประสบความสําเร็จในทุกวันนี้”

Iridium ยังคงยึดมั่นกับแนวทางธุรกิจของตน โดยไปตลาดผ่านระบบนิเวศของคู่ค้าประมาณ 500 รายทั่วโลก ที่สร้างและจําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ Iridium และ Iridium Connected® Iridium ช่วยให้เทคโนโลยี IoT สามารถเข้าถึงได้อย่างคุ้มค่า และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้สา