J&T Express ฉลองครบรอบแปดปีของการขยายตัวทั่ว 13 ตลาด ยังคงลงทุนในดิจิทัลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เซี่ยงไฮ้, 11 ก.ย. 2566 — J&T Express ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรระดับโลก ได้ประกาศว่าจะเพิ่มการลงทุนในด้านดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในขณะที่บริษัทเพิ่งฉลองครบรอบ 8 ปีไปเมื่อไม่นานมานี้ J&T Express ซึ่งเป็นแบรนด์จัดส่งพัสดุชั้นนําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นแบรนด์ที่เติบโตเร็วที่สุดในจีน จะยังคงใช้ประโยชน์จากการลงทุนเหล่านี้เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมทั้งสนับสนุนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

J&T Express ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 เครือข่ายของบริษัทในปัจจุบันครอบคลุมถึง 13 ประเทศ เป็นแบรนด์จัดส่งพัสดุชั้นนําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามปริมาณพัสดุในปี 2565 ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ถึงสิ้นปี 2565 J&T Express เป็นผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุรายใหญ่ที่เติบโตเร็วที่สุดในจีน มีเครือข่ายครอบคลุมมากกว่า 98% ของอําเภอและเขตทั้งหมดในประเทศ นอกจากนี้ J&T Express ยังเป็นผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุรายแรกในเอเชียที่ขยายธุรกิจไปยัง ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เม็กซิโก บราซิล และอียิปต์

แพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเองขับเคลื่อนการเติบโตอย่างรวดเร็ว

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง J&T Express มุ่งมั่นสร้างโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีที่บูรณาการ ซึ่งสามารถเสริมสร้างการดําเนินงานระดับโลกของบริษัท บริษัทได้ออกแบบระบบ JMS ซึ่งเป็นกรอบเทคโนโลยีสากลที่ครอบคลุมฟังก์ชันที่สําคัญอย่างกว้างขวาง

ผ่านระบบ JMS นี้ J&T Express สามารถสร้างและปรับปรุงระบบดิจิทัลแอดเดรสในแต่ละตลาด จัดสรรทรัพยากรด้านการขนส่งและเครือข่าย ติดตามและตรวจสอบวงจรชีวิตของพัสดุทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจถึงคุณภาพการบริการลูกค้าที่ดี และให้ผู้สนับสนุนระดับภูมิภาคและพันธมิตรเครือข่ายมีเครื่องมือที่ง่ายต่อการใช้งานและน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการปฏิบัติการในท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบ JMS ยังมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้สูง ทําให้สามารถปรับใช้ในตลาดใหม่ได้อย่างรวดเร็ว โดยทั่วไปสามารถติดตั้งแพลตฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ภายใน 3 เดือน ในเดือนพฤษภาคม 2566 J&T Express บรรลุยอดพัสดุสูงสุดรายวันกว่า 630,000 ชิ้นในบราซิล ทําให้บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการหลักท้องถิ่นรายแรกๆ ในบราซิลที่ทําได้เช่นนี้

ต่อไป J&T Express จะยังคงปรับปรุงระบบ JMS บูรณาการและพัฒนาระบบการจัดการเครือข่าย การคัดแยกอัตโนมัติ การจัดการข้อมูล และแพลตฟอร์มเทคนิคอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจถึงการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลที่ประสบความสําเร็จของกระบวนการทางธุรกิจโดยรวมของบริษัท โดยอาศัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี AI และการเรียนรู้ของเครื่อง J&T Express จะยังคงเสริมสร้างความแม่นยําและประสิทธิภาพของการดําเนินงานด้านโลจิสติกส์ พัฒนาคุณภาพการบริการโดยรวม

มุ่งมั่นต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสวัสดิก