Lenzing ขยายการหมุนเวียนผ่านความร่วมมือทางอุตสาหกรรมและนวัตกรรมตามห่วงโซ่คุณค่า

เลนซิง มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืนด้านวงจรชีวิตของผ้า โดยการสร้างความร่วมมือกับอุตสาหกรรม และนวัตกรรมการผลิต

ในปีนี้ เลนซิงร่วมกับบริษัทผู้ผลิตเสื้อผ้าเดนิมชื่อดังของญี่ปุ่นคือ ไคฮาระ ได้พัฒนาการร่วมมือกันในระดับใหม่ โดยพัฒนาเสื้อผ้าเดนิมระดับพรีเมียมที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตจาก Jeanologia

เลนซิงและคันเตาร์ได้เปิดตัวการผลิตชุดยูนิฟอร์มสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดยใช้เส้นใยไลโอเซลที่มีเทคโนโลยี REFIBRATM ร้อยละ 50 และใช้เส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลร้อยละ 50 เพื่อให้เกิดการนํามาซ้ําใช้ซ้ําจากขยะผ้า

เลนซิงได้ขยายเทคโนโลยี REFIBRATM ไปใช้กับเส้นใยวิสโคสที่มีชื่อว่า LENZINGTM ECOVEROTM โดยมีเส้นใยรีไซเคิลอยู่ร้อยละ 20 และขยายการผลิตเส้นใยวิสโคสที่มีมาตรฐานความยั่งยืนที่โรงงานในอินโดนีเซีย

เพื่อแก้ไขปัญหาความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทาน เลนซิงได้ร่วมมือกับบริษัท project44 เพื่อพัฒนาระบบติดตามการขนส่งเรือสินค้าที่สามารถเพิ่มความโปร่งใสในการจัดการก๊าซเรือนกระจกของห่วงโซ่อุปทานเส้นใยได้อย่างแท้จริง

เลนซิงได้เปิดตัวแคมเปญ “Start with the Original” ในประเทศจีน เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ในการใช้เครื่องหมายการค้า เพื่อปกป้องคู่ค้าอุตสาหกรรมและผู้บริโภค

คารอไลน์ เลดล หัวหน้าฝ่ายจัดการผลิตภัณฑ์และการประยุกต์ใช้งานของเลนซิง ได้ยืนยันความมุ่งมั่นของเลนซิงในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระบบ และการปฏิบัติธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน

สําหรับข่าวสารล่าสุดของ TENCEL โปรดไปที่เว็บไซต์ TENCEL.com