Leon Wang จาก Huawei: ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้น Net5.5G จะเปิดตัวในปี 2024 เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางธุรกิจใหม่ของผู้ให้บริการ

ดูไบ, UAE, ตุลาคม 31, 2023 — จินตนาการสักครู่ว่าคุณอยู่ในปี 2030 ซึ่งเป็นโลกอัจฉริยะ ประสบการณ์สัมผัสแบบเข้มข้นและบริการบ้านดิจิทัลเป็นที่นิยม ความต้องการกําลังประมวลผล AI ได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ที่ชั้นฐานของโลกอัจฉริยะนั้น จําเป็นต้องมีโครงสร้างเครือข่ายอัจฉริยะรุ่นถัดไป

ที่ UBBF 2023, Leon Wang, ประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูลของ Huawei ได้นําเสนอสุนทรพจน์หลักที่มีชื่อว่า “นํา Net5.5G มาสู่ความเป็นจริง และกระตุ้นให้เกิดการเติบโตใหม่” เขาได้ประกาศว่า Huawei จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับ Net5.5G ในปี 2024


“ในยุค 5.5G บริการสี่ประเภท ได้แก่ บรอดแบนด์บ้าน บรอดแบนด์โทรศัพท์เคลื่อนที่ องค์กรธุรกิจ และเส้นส่วนตัวธุรกิจจะต้องมีการอัพเกรดให้มีความเร็ว 10 กิกะบิตต่อวินาที” นายวังกล่าว “การสนับสนุนการเชื่อมต่อ 10 กิกะบิตต่อวินาทีทั่วถึงนั้น จะเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่แก่ผู้ให้บริการ” เขายังอธิบายว่าโดยการสนับสนุนการเชื่อมต่อ 10 กิกะบิตต่อวินาที การขนส่งบรอดแบนด์ยืดหยุ่น และการปรับเปลี่ยนเครือข่ายอัตโนมัติ Net5.5G จะสามารถกระตุ้นให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจใหม่แก่ผู้ให้บริการ

การเข้าถึงบริการบรอดแบนด์ความเร็ว 10 กิกะบิตต่อวินาทีสี่ประเภท
กระตุ้นให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจใหม่แก่ผู้ให้บริการ

แอปพลิเคชันใหม่ ๆ ที่กําลังเกิดขึ้นนั้นยากต่อการรองรับจากบริการที่มีความเร็ว 1 กิกะบิตต่อวินาทีและการจัดการแบบดั้งเดิม ดังนั้นเครือข่ายบรอดแบนด์ที่มีความยืดหยุ่น ความละเอียดสูง และคุณภาพดีจึงเป็นสิ่งที่ต้องการเพื่อสนับสนุนการส่งผ่านบริการ นายวังชี้ให้เห็นว่าบรอดแบนด์บ้าน บรอดแบนด์โทรศัพท์เคลื่อนที่ องค์กรธุรกิจ และเส้นส่วนตัวธุรกิจจะต้องมีการอัพเกรดให้มีความเร็ว 10 กิกะบิตต่อวินาที ซึ่งนั่นคือบทบาทของ Net5.5G


ด้วยการอัพเกรดบรอดแบนด์บ้านและบรอดแบนด์โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้มีความเร็ว 10 กิกะบิตต่อวินาที เครือข่ายขนส่ง IP จะพัฒนาไปสู่เครือข่ายเมโทร 400GE แบบผสมผสานและเครือข่ายหลัก ผู้ให้บริการจะสามารถอัพเกรดเครือข่ายขนส่ง IP ของตนให้รองรับความต้องการบริการที่สูงขึ้นและใช้ความสามารถใหม่ๆ เช่น การแบ่งเครือข่ายเพื่อรับประกันประสบการณ์การใช้งาน และปรับปรุงความพึงพอใจของผู้ใช้ได้อย่างมากขึ้น

การปรับปรุงคุณภาพของเครือข่ายองค์กรธุรกิจด้วยการปรับเปลี่ยนให้มีความเร็ว 10 กิกะบิตต่อวินาทีบนพื้นฐานของ Wi-Fi 7 และใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องกันการหยุดชะงักของภาพระหว่างการประชุมทางวิดีโอ ผู้ให้บริการสามารถเพิ่มเครือข่ายองค์กรธุรกิจเข้าไปในเส้นส่วนตัว และสามารถให้บริการครบวงจรโดยเสนอบริการจัดการ LAN ระดับพรีเมียม การให้บริการวิดีโอคุณภาพสูงความเร