Mauve Group รับรางวัลทองแดงสําหรับ “ผู้ให้บริการบริษัทจ้างงานต่างประเทศยอดเยี่ยม” จากงานประกาศรางวัล HRM Asia

  • Mauve Group ได้รับรางวัลทองแดงในประเภท ‘ผู้ให้บริการบริษัทจ้างงานต่างประเทศยอดเยี่ยม’ จากงาน HRM Asia Readers’ Choice Awards.
  • Mauve ภูมิใจที่ได้รับการยอมรับในงานรางวัลที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียสําหรับโซลูชัน HR.

สิงคโปร์, พฤศจิกายน 6, 2023 — Mauve Group ประกาศรางวัลที่ได้รับในปี 2023 – ครั้งนี้ได้รับรางวัลทองแดงในประเภท ‘ผู้ให้บริการบริษัทจ้างงานต่างประเทศยอดเยี่ยม’ จากงานรางวัลที่มีเกียรติ HRM Asia Readers’ Choice Awards ประเภทนี้รับรู้ผู้ให้บริการนวัตกรรมและผู้นําอุตสาหกรรมที่กําลังรูปร่างภูมิภาคจ้างงานระหว่างประเทศวันนี้.

 

 

การรับรางวัลนี้ในวันศุกรที่ 3 พฤศจิกายน 2023 ที่โรงแรม Carlton ใน สิงคโปร์ งานประกาศรางวัล HRM Asia Readers’ Choice Awards Gala จัดโดย HRM Asia รวมผู้นําอุตสาหกรรมและผู้เชี่ยวชาญ HR จากทั่วโลกมาฉลองความเลิศระดับเยี่ยมและการมีส่วนร่วมที่ยอดเยี่ยมทั่วตลาด.

เพื่อรับรางวัลทองแดงในประเภทรางวัลนี้ Mauve Group ต้องแข่งขันอย่างหนักกับคู่แข่งที่มีความสามารถผ่านกระบวนการคัดเลือกรางวัลที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งประกอบด้วยการรับเสียงจากผู้อ่าน HRM Magazine Asia ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70 ของการตัดสิน และการประเมินผลงานของแต่ละบริษัทจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอิสระ – คิดเป็นร้อยละ 30.

Mauve Group ภูมิใจที่ได้รับการยอมรับสําหรับบริการหลักขององค์กรคือ Employer of Record จากงานรางวัลใหญ่ที่สุดของเอเชียสําหรับผู้ให้บริการโซลูชัน HR Imilee Buentipo ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าของ Mauve Group กล่าวว่า:

“เรารู้สึกยินดีที่ได้รับรางวัลทองแดงในประเภท HRM Asia Readers’ Choice Awards สําหรับผู้ให้บริการบริษัทจ้างงานต่างประเทศยอดเยี่ยม ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของเราในการให้บริการขยายตัวระดับโลกที่ยอดเยี่ยม ขอขอบคุณทีมงานที่ยอดเยี่ยมของเรา ความพยายาม นวัตกรรม และความมุ่งมั่นของพวกเขาคือสิ่งที่ทําให้รางวัล ‘ผู้ให้บริการบริษัทจ้างงานต่างประเทศยอดเยี่ยม’ นี้เป็นของพวกเขาทุกคน”

การรับรางวัลนี้ทําให้ Mauve Group ได้รับรางวัลประจําปีครั้งที่สาม และเน้นย้ําความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ Mauve Group ต่อความเลิศระดับโลก

รางวัลนี้ยังยึดตําแหน่งขององค์กรในฐานะผู้นําอุตสาหกรรมในด้าน HR และบริษัทจ้างงานต่างประเทศ – สนับสนุนธุรกิจขนาดใดขนาดหนึ่งและภาคอุตสาหกรรมใดก็ตามในการขยายตัวและจ้างงานระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับ Mauve:

Mauve Group เป็นผู้ให้บริการโซลูชัน HR, บริษัทจ้างงานต่างประเทศ และที่ปรึกษาธุรกิจระดับโลกที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์มากกว่า 27 ปี Mauve ได้พัฒนาความรู้ในระดับโลกที่จําเป็นในการสนับสนุนธุรกิจขนาดต่างๆ ในการวางแผนขยายตัวระหว่างประเทศ

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Ellie Simmons ที่ press@mauvegroup.com หรือเยี่ยมชม www.mauvegroup.com.