MoEngage ถูกเสนอชื่อเป็นผู้นําใน IDC MarketScape: แพลตฟอร์มการตลาดโอมนิแชนแนลสําหรับองค์กร B2C ระดับโลก 2023

ซานฟรานซิสโก, 13 ก.ย. 2566 — MoEngage ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและความเข้าใจ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้นําใน IDC MarketScape: Worldwide Omni-Channel Marketing Platforms for B2C Enterprises 2023 Vendor Assessment (doc # US49727423, สิงหาคม 2566)

แพลตฟอร์มออมนิแชนเนลของ MoEngage ช่วยให้องค์กรสามารถสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนพุช, อีเมล, SMS, เว็บไซต์, สื่อสังคมออนไลน์, WhatsApp และอื่นๆ แพลตฟอร์มช่วยให้บริษัทขนาดใหญ่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับลูกค้าและเพิ่มการมีส่วนร่วมโดยการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจง มีความเกี่ยวข้อง และตรงต่อเวลากับลูกค้าแต่ละรายผ่านช่องทางทั้งหมด

“เราเชื่อว่านี่เป็นการพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเราในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่โดยให้ความสําคัญกับกรณีการใช้งานออมนิแชนเนลและการขยายการเข้าสู่ตลาดทั่วโลกของเรา สองปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในความสําคัญของการตลาดออมนิแชนเนลที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของลูกค้าสําหรับแบรนด์ผู้บริโภค เรายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความสามารถใหม่ เพิ่มการรวมระบบ และเสริมสร้างการสนับสนุนท้องถิ่นของเราเพื่อช่วยให้แบรนด์ยังคงเชื่อมต่อกับลูกค้าของพวกเขาผ่านช่องทางและจุดสัมผัสจํานวนมาก” กล่าวโดย Raviteja Dodda CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง MoEngage

การศึกษา IDC Marketscape มองหาโซลูชันที่เน้นไปที่การจัดการแคมเปญการตลาดโดยเฉพาะการเข้าถึงออมนิแชนเนล นักการตลาดควรใช้ประโยชน์จากการศึกษานี้เป็นจุดเริ่มต้นในการจัดทํารายชื่อผู้ขายรายสั้น (หรือแนะนําการพิจารณาใหม่) แต่ควรทดสอบโซลูชันแต่ละรายการตามความต้องการกรณีการใช้งานเฉพาะของพวกเขา

เกี่ยวกับ IDC MarketScape:

 โมเดลการประเมินผู้ขาย IDC MarketScape ออกแบบมาเพื่อให้ภาพรวมของความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งมอบ ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ในตลาดที่ให้ วิธีการวิจัยใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่เข้มงวดซึ่งอิงจากคุณภาพและปริมาณที่ส่งผลให้ได้ภาพประกอบเดี่ยวของตําแหน่งของแต่ละผู้ขายภายในตลาดที่ให้ IDC MarketScape ให้กรอบที่ชัดเจนซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการ ความสามารถ และกลยุทธ์ในปัจจุบันและปัจจัยแห่งความสําเร็จในอนาคตของผู้ขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถเปรียบเทียบกันได้อย่างมีความหมาย กรอบนี้ยังมอบการประเมิน 360 องศาให้กับผู้ซื้อเทคโนโลยีเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้ขายปัจจุบันและอนาคต

เกี่ยวกับ MoEngage

MoEngage เป็นแพลตฟอร์มการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและความเข้าใจที่ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ผู้บริโภคระดับโลกมากกว่า 1,200 แบรนด์ เช่น Ally Financial, McAfee, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom, Travelodge และอื่นๆ MoEngage มอบอํานาจให้กับนักการตลาดและเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าและความสามารถในการดําเนินการตามข้อมูลเหล่านั้นเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้