NEC และ SIT ร่วมมือกันติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่ทันสมัยที่สุดสําหรับวิทยาเขต Punggol Digital District แห่งใหม่ของ SIT

สิงคโปร์, 28 ก.ย. 2566 — NEC Asia Pacific (NEC APAC) ผู้นําด้านการบูรณาการเทคโนโลยี IT และเครือข่าย และ Singapore Institute of Technology (SIT) ได้ร่วมมือกันสร้างโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่ทันสมัยและล้ําสมัยสําหรับวิทยาเขตใหม่ของ SIT ใน Punggol Digital District

An artist's rendering of SIT Punggol Campus. (Image courtesy of the Singapore Institute of Technology)
ภาพจําลองของวิทยาเขต SIT Punggol โดยศิลปิน (ภาพจาก Singapore Institute of Technology)

ทํางานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรทางเทคโนโลยีที่ไว้วางใจได้ NEC จะนําการออกแบบ จัดหา ส่งมอบ และตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบมีสายและไร้สายที่ปรับเปลี่ยนได้ พร้อมระบบป้องกันไฟร์วอลล์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งปรับเปลี่ยนเฉพาะสําหรับวิทยาเขตใหม่ของมหาวิทยาลัย ความร่วมมือนี้จะยกระดับประสบการณ์การศึกษาและความสามารถในการวิจัยของ SIT ด้วยโซลูชันเครือข่ายล่าสุด

Yeo Jack Ming รองประธานฝ่ายธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานองค์กร NEC APAC กล่าวว่า “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ SIT ในโครงการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนี้ ความพยายามร่วมกันของเรา พร้อมกับการสนับสนุนจากพันธมิตรของเรา จะสร้างวิทยาเขตที่ทันสมัยด้านเทคโนโลยีซึ่งจะยกระดับประสบการณ์ทางการศึกษาและเสริมพลังให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นนักนวัตกรรมในอนาคต”

Chong Fook Weng รองอธิการบดีและเจ้าหน้าที่บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร SIT กล่าวว่า “SIT ตื่นเต้นที่จะเริ่มต้นการเดินทางแปลงสภาพนี้กับ NEC เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของวิทยาเขตที่จะวางตําแหน่ง SIT อยู่ในแนวหน้าของนวัตกรรมทางการศึกษา โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่แข็งแกร่งจะเปลี่ยนแปลงการศึกษาและนวัตกรรมโดยเสริมพลังให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ให้เรียนรู้และร่วมมือกันในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย”

จุดเด่นหลักของโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายใหม่ที่วิทยาเขต Punggol ที่กําลังจะมาถึงของ SIT รวมถึง:

  • การออกแบบเครือข่ายที่ปรับเปลี่ยนได้ – NEC จะนําการออกแบบและการปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบมีสายและไร้สายที่ปรับเปลี่ยนเฉพาะสําหรับวิทยาเขตใหม่ โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายใหม่จะได้รับการออกแบบอย่างยอดเยี่ยมเพื่อยกระดับการเชื่อมต่อและความร่วมมือระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย
  • เทคโนโลยีล้ําสมัยอุตสาหกรรม – SIT สามารถเร่งการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลผ่านการจัดการเครือข่ายอัตโนมัติและความปลอดภัยจากขอบถึงคลาวด์ โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่ปรับขนาดได้จะตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการศึกษายุคใหม่ ทําให้การเรียนออนไลน์ การวิจัยและกิจกรรมที่ใช้ข้อมูลปริมาณมากเป็นไปโดยสะดวกเพื่อให้วิทยาเขตใหม่ที่สุดของ SIT ยังคงอยู่ในแนวหน้าของนวัตกรรม ด้วยคุณสมบัติขยายขีดความสามารถเพื่อปรับเปลี่ยนและบูรณาการกับแฟรมเวิร์กอื่นๆ SIT สามารถเข้าถึงข้อมูลประสบการณ์และบริการตามสถานที่ได้
  • ความปลอดภัย