NEON Group จับมือกับ Itochu Property Development และ Sankei Building เพื่อขยายธุรกิจในญี่ปุ่นอย่างเป็นกลยุทธ์

สิงคโปร์, 2 ต.ค. 2566 — NEON Group Limited (“NEON”, บริษัท/รวมถึงบริษัทในเครือ ต่อไปนี้เรียกว่า “กลุ่ม”) ผู้นําระดับโลกในการสร้างและผลิตประสบการณ์จําลอง เข้าร่วมกับ Itochu Property Development, Ltd. และ Sankei Building Co., Ltd. เพื่อวางรากฐานการขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มในญี่ปุ่น

ภาพซ้าย: คุณ Ron Tan ประธานบริหารและซีอีโอกลุ่ม NEON (ซ้าย) คุณ Norio Matsu ประธาน Itochu Property Development, Ltd. (ขวา)

ภาพขวา: คุณ Kazunobu Iijima ประธานและซีอีโอของ Sankei Building Co., Ltd. (ซ้าย) คุณ Ron Tan ประธานบริหารและซีอีโอกลุ่ม NEON (ขวา)
ภาพซ้าย: คุณ Ron Tan ประธานบริหารและซีอีโอกลุ่ม NEON (ซ้าย) คุณ Norio Matsu ประธาน Itochu Property Development, Ltd. (ขวา) ภาพขวา: คุณ Kazunobu Iijima ประธานและซีอีโอของ Sankei Building Co., Ltd. (ซ้าย) คุณ Ron Tan ประธานบริหารและซีอีโอกลุ่ม NEON (ขวา)

ความร่วมมือนี้เป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นสําหรับ NEON ในการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและเครือข่ายกว้างขวางของธุรกิจหลากหลายสายของ Itochu Property Development, Ltd. และ Sankei Building Co., Ltd. ในการร่วมมือหลายด้าน รวมถึงการระบุและจองสถานที่ในญี่ปุ่นเพื่อแสดงประสบการณ์ IP ชั้นนําระดับโลกของกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้บริษัทนําแบรนด์ประสบการณ์ความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใครของพวกเขาไปสู่ผู้ชมทั่วเมืองต่างๆ ในญี่ปุ่น

“การร่วมทุนครั้งนี้เป็นหลักฐานแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างไม่หวั่นไหวของเราในการสร้างประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ชมของเราในญี่ปุ่นและทั่วโลก” คุณ Ron Tan ประธานบริหารและซีอีโอกลุ่มของ NEON กล่าว “วิวัฒนาการและการรวมตัวของประสบการณ์และอสังหาริมทรัพย์เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเราตื่นเต้นที่จะเริ่มต้นการเดินทางนี้กับ Itochu Property Development, Ltd. และ Sankei Building Co., Ltd. เพื่อนํามาซึ่งโอกาสทางธุรกิจอย่างกว้างขวางสําหรับเราและพันธมิตรที่มีชื่อเสียงของเราที่นี่ในญี่ปุ่น”

พันธมิตรครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ NEON เข้าถึงเครือข่ายกว้างขวางและความเป็นเลิศด้านการดําเนินงานของทั้งกลุ่ม Itochu และกลุ่ม FUJI SANKEI COMMUNICATIONS เพื่อเร่งการเติบโตของกลุ่มในญี่ปุ่น สร้างโอกาสใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นสําหรับ NEON และพันธมิตรที่มีค่าของพวกเขา

NEON ตั้งตารอที่จะเดินทางที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งข้างหน้านี้ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความร่วมมือกับ Itochu Property Development, Ltd. และ Sankei Building Co., Ltd. ขณะที่กลุ่มขยายการดําเนินงาน และเชื่อมต่อกับผู้ชมกลุ่มใหญ่ขึ้นในญี่ปุ่น NEON ยังคงมุ่งมั่นที่จะนําเสนอประสบการณ์จําลองที่จะจับใจและจิตใจของผู้เยี่ยมชมของเราทั่วโลก

เกี่ยวกับ NEON 
NEON ซึ่งเดิมชื่อ Cityneon เป็นผู้นําระดับโลกในการสร้างและผลิตประสบ