NewLink ได้ลงนามใน MOU กับศูนย์นวัตกรรมจีนที่สํานักงานการค้าเดอบายเพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาดและความยั่งยืนต่อไป

ข้อตกลงนี้จะเสริมสร้างความร่วมมือในด้านพลังงานทดแทน การแลกเปลี่ยนทักษะและการวิจัย เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของ Newlinks ในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

ดูไบ สหร�าชอาหรับเอมิเรตส์ , พ.ย. 3, 2566Newlinks Technology Limited (“NewLink” หรือ “บริษัท”) ผู้นําระดับโลกในโซลูชัน IoT ด้านพลังงาน และผู้ดําเนินการสินทรัพย์ดิจิทัลด้านพลังงานขนาดใหญ่สุดของจีน ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (“MOU”) กับศูนย์นวัตกรรมจีนของสภาหอการค้าดูไบ (“C.I.C.”) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสีเขียวในสหร�าชอาหรับเอมิเรตส์ (“UAE”) อย่างต่อเนื่อง

นาย Hamdan Doleh ประธานศูนย์นวัตกรรมจีน และนาย Yubo Zhai ผู้จัดการทั่วไปของธุรกิจความเป็นกลางทางคาร์บอนของ NewLink ได้ลงนามใน MOU นี้ เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายในการร่วมมือและสํารวจโอกาส เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกัน

สรุปข้อสําคัญของ MOU นี้ดังนี้:

  1. ข้อเสนอแนะนโยบายและการพิจารณา: C.I.C. จะให้ข้อเสนอแนะนโยบายที่มีคุณค่า เพื่ออํานวยความสะดวกในการตัดสินใจรับนโยบายการใช้โซลูชันพลังงานทดแทนใน UAE
  2. การแลกเปลี่ยนทักษะและการวิจัย: ข้อตกลงนี้จะอํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนทักษะและการวิจัยด้านพลังงานทดแทนระหว่าง UAE และจีน
  3. การแสดงสินค้า COP28: ระหว่าง COP28 ในเดือนธันวาคม 2566 C.I.C. จะเป็นเจ้าภาพจัดแสดงสินค้าของ NewLink และบริษัทพลังงานทดแทนจีนอื่นๆ นอกจากการเข้าร่วม COP28 ของ NewLink แล้ว การแสดงสินค้านี้จะเผยแพร่นวัตกรรมล่าสุดของ NaaS Technology ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ NewLink ในโซลูชันพลังงานสีเขียว

ก่อนหน้านี้ NewLink ได้รับเชิญและเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปี 2564 และ 2565 เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นาย เจิ้น ได (Zhen Dai) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งของ NewLink กล่าวว่า “ฉันรู้สึกตื่นเต้นกับความร่วมมือระหว่าง NewLink กับศูนย์นวัตกรรมจีนของสภาหอการค้าดูไบ ซึ่งยืนยันความมุ่งมั่นของเราในการส่งเสริมโซลูชันพลังงานที่ยั่งยืนทั่วโลก ภายใต้ MOU นี้ NewLink จะนําโซลูชันพลังงานสีเขียวของเรามายัง UAE และส่งเสริมการดิจิทัลในระบบพลังงานขนส่งภูมิภาค ด้วยความร่วมมือกัน เราจะสามารถสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นด้วยประสิทธิภาพพลังงานและความมั่นคงที่ดีขึ้น”

Newlinks เป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานใหม่ชั้นนํา 500 อันดับของโลก โดยมีการยอมรับอย่างกว้างขวางทางวงการ Newlinks ได้นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาโซลูชันการอนุรักษ์พลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของโลก

หนึ่งในบริษัทในเครือของ Newlinks คือ NaaS Technology Inc. (NASDAQ: NAAS) เป็นบริษัทบริการชาร์จรถไฟฟ้าแห่งแรกของจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ NaaS Technology ให้บริการโซลูชันครบวงจรรวมถึงบริการชาร์จ การแก้ปัญหาด้านพลังงาน และโครงการใหม่ เพื่อสนับสนุนทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตสินทรัพย์ด้านพลังงานและอ