Ogury แต่งตั้ง Wilfried Schobeiri เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

Schobeiri จะดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีของ Ogury อย่างต่อเนื่องในระดับโลก

สิงคโปร์, 12 ก.ย. 2023Ogury, ผู้นําระดับโลกด้านโฆษณาที่เฉพาะเจาะจง ประกาศแต่งตั้ง Wilfried Schobeiri ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี ในบทบาทนี้ Schobeiri จะทํางานอย่างใกล้ชิดกับทีมผู้บริหารของบริษัทเพื่อเสริมสร้างแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนใครของ Ogury ต่อไป

Wilfried Schobeiri-Chief Technology Officer-Ogury
Wilfried Schobeiri-หัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี-Ogury

Schobeiri มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ซึ่งเขาใช้เวลากว่า 20 ปีในการนําการพัฒนาเทคโนโลยีขนาดใหญ่ระดับโลก และการขยายทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง ก่อนร่วมงานกับ Ogury Schobeiri เพิ่งจะดํารงตําแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีที่ Banyan บริษัท fintech และโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล ก่อนหน้านั้น เขาเป็น SVP, หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ ที่ Revantage ซึ่งเขานําการพัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับแพลตฟอร์มข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ Blackstone Schobeiri ยังทํางานที่ MediaMath บริษัทโฆษณาเทค ซึ่งเขาได้รับการเลื่อนตําแหน่งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ – นํากลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีในระดับโลก

ในช่วงที่อยู่ในบริษัทชั้นนํา หลายแห่ง Schobeiri เป็นสมาชิกคณะกรรมการของ IAB Tech Lab ซึ่งเขามีส่วนร่วมในการสร้าง IAB Europe’s Transparency & Consent Framework – ให้ระบบโฆษณามีภาษาร่วมในการสื่อสารตัวเลือกของผู้บริโภคเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลเพื่อโฆษณา เขาเคยเป็นสมาชิกคณะกรรมการให้คําปรึกษาหลายบริษัทโฆษณาเทคและข้อมูล ปัจจุบันเขาให้ความเชี่ยวชาญแก่ Ocient, Ergatta และ Truthset ช่วยกําหนดแนวทางการเติบโตและโมเมนตัมเชิงบวก

ที่ Ogury Schobeiri จะนําการกําหนดวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ของบริษัท พัฒนาโซลูชันปราศจากคุกกี้และไอดี ต่อไป ซึ่งเป็นจังหวะสําคัญของอุตสาหกรรม โดยตั้งฐานที่กรุงปารีส เขาจะรายงานตรงต่อ Geoffroy Martin CEO ของ Ogury และเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารของบริษัท

“ผมตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมงานกับ Ogury เพราะเราเป็นหนึ่งในบริษัทโฆษณาเทคเพียงไม่กี่แห่งที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในกรอบความเป็นส่วนตัวอย่างเต็มที่ Ogury คาดการณ์ความต้องการของตลาดเพื่อให้ผู้ลงโฆษณาได้ประสิทธิภาพและความเกี่ยวข้องโดยไม่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และผมภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้น” แชร์โดย Wilfried Schobeiri, CTO, Ogury

“เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชั้นนําอย่าง Wil มาร่วมงานกับ Ogury” กล่าวโดย Geoffroy Martin CEO ของ Ogury “ประสบการณ์และความรู้ของเขาซึ่งอยู่ที่จุดตัดระหว่าง RTB และความเป็นส่วนตัว พร้อมทั้งการสร้างและขยายทีมผลงานสูง ทําให้เขาเหมาะสมกับเราอย่างยิ่ง”

เกี่ยวกับ Ogury

Ogury, ผู้นําระดับโลกด้านโฆษณาที่เฉพาะเจาะจง สร้