OIL & GAS ASIA เปิดงานแสดงสินค้าใหญ่ปี 2023 เพื่อขับเคลื่อนโมเมนตัมทางธุรกิจในการเปลี่ยนผ่านพลังงาน

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 14 ก.ย. 2023 — นักธุรกิจน้ํามันและก๊าซหลายพันคนเดินทางมาร่วมงาน Oil and Gas Asia 2023 เมื่อวันพุธที่ผ่านมา พร้อมกับการจัดงาน EIC Asia Pacific Energy Conversations ที่ศูนย์การประชุมกรุงเทพมหานคร

ผู้แทน EIC, ผู้สนับสนุน, พันธมิตร และผู้แสดงสินค้าร่วมงานเปิดตัวงาน Oil & Gas Asia 2023 และ EIC Asia Pacific Energy Comversations ที่ศูนย์การประชุมกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2023
ผู้แทน EIC, ผู้สนับสนุน, พันธมิตร และผู้แสดงสินค้าร่วมงานเปิดตัวงาน Oil & Gas Asia 2023 และ EIC Asia Pacific Energy Comversations ที่ศูนย์การประชุมกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2023

ในฐานะงานนิทรรศการด้านน้ํามันและก๊าซที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ OGA ยังคงได้รับความสนใจอย่างมาก ในฐานะจุดศูนย์กลางสําหรับอุตสาหกรรม โดยรวมโอกาสทางธุรกิจ ผู้นําทางความคิด นักนวัตกรรม และผู้เชี่ยวชาญชั้นนําจากบริษัทและภาครัฐเข้าไว้ด้วยกัน

พิธีเปิดงานโดย นางสาวยะติมะห์ บินติ ซาร์จิมาน รองเลขาธิการฝ่ายสาขา กระทรวงเศรษฐกิจ ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ นายบาโช ปิลง รองประธานอาวุโส ฝ่ายการส่งมอบโครงการและเทคโนโลยี PETRONAS, นายแบรนดอน สเปนเซอร์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ABB และนายอัซมาน นาซีร์ ผู้อํานวยการภูมิภาค Energy Industries Council (EIC) และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ มาเลเซีย พล.อ.ต. ดาตุ๊ก ศรี ปังลิมา โมหะหมัด อาซูมี

PETRONAS ยังคงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของงาน 3 วันนี้ พร้อมด้วยผู้สนับสนุนอื่นๆ เช่น กลุ่ม ABB, Aveva, EXS Synergy, HHA Associates, Italian Trade Agency, MATCOR, McDermott, TNF Energy, Torr Energy, Wellpro Group และ Yokogawa รวมอยู่ด้วย

พันธมิตรสนับสนุนงาน ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมาเลเซีย (MPA), สภาบริการน้ํามัน ก๊าซ และพลังงานมาเลเซีย (MOGSC), บริษัททรัพยากรปิโตรเลียมมาเลเซีย (MPRC) และบริษัทส่งเสริมการค้าต่างประเทศมาเลเซีย (MATRADE)

งาน OGA ครั้งที่ 19 มีพื้นที่จัดแสดงกว่า 20,000 ตารางเมตร ทําให้มีขนาดใหญ่ขึ้นร้อยละ 25 มีบริษัทแสดงสินค้ากว่า 2,000 ราย รวมบริษัท OGSE มาเลเซียและบริษัทต่างประเทศที่ดําเนินธุรกิจในภูมิภาค มาร่วมแสดงสินค้า

OGA จะจัดโซนประเทศ 7 โซน ได้แก่ จีน เยอรมนี อิตาลี สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมการติดต่อสัมพันธ์มากขึ้นสําหรับผู้เข้าร่วมงานกว่า 25,000 คนจากทั่วโลก ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและหาโอกาสใหม่ๆ ในยุคการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

ความเร่งด่วนในการสร้างเส้นทางใหม่เพื่อแก้ปัญหาสามเหลี่ยมพลังงาน การสร้างดุลยภาพระหว่างความมั่นคงทางพลังงาน ความยั่งยืน และราคาที่ย่อมเยา จะเป็นประเด็นหลักตั้งแต่พื้นที่จัดแสดงสินค้าจนถึงห้องสัมมนา

ประเด็นหลัก ได้แก่ วิธีการที่ประเทศต่างๆ และอุตสาหกรรมจะลดการปล่อยคาร์บอน และบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขับเคลื่อนไปสู่อนาคตคาร์บอนต่ําและสุทธิเป็นศูน