Openverse ร่วมจัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคํานวณในดาราศาสตร์

ประกาศจัดตั้ง intouchable® ใน Zhejiang Lab

ฮั่งโจว, ประเทศจีน, วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566, การประชุมวิชาการระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคํานวณในดาราศาสตร์สิ้นสุดลงอย่างประสบความสําเร็จที่ Zhejiang Laboratory การประชุมนี้เริ่มต้นขึ้นโดย Zhejiang Laboratory และสมาคมดาราศาสตร์จีน และจัดขึ้นร่วมกันโดย Openverse บริษัทพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาระดับโลก

มีการบรรยายจากนักฟิสิกส์อวกาศนาย Matthew Bailes นักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงนาย Wang Jian นักวิจัยจากหอดูดาวแห่งชาตินาย Liu Chao และนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆ มากมาย

ในการประชุม นิทรรศการ “ดู 28” ที่จัดโดย Openverse แสดงถึงความงดงามของการผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์กับศิลปะ โดยเปรียบเทียบผลการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันกับของนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนในอดีต

ในการประชุม นาย Aleksandr Raikov นักวิทยาศาสตร์ชั้นนําจากรัสเซียชมว่า “ฉันเคยขอให้นักออกแบบทําภาพเพื่อแสดงผลการวิจัยของฉัน แต่มันยาก” เขายังเพิ่มว่า “ที่นี่ฉันเห็นว่าการผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์กับศิลปะนั้น จะทําให้คนทั่วไปเข้าใจวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น”

ที่สุดของการประชุม Zhejiang Lab และ Openverse ได้ประกาศจัดตั้ง “intouchable® ใน Zhejiang Lab” อย่างเป็นทางการ Openverse ศูนย์งานศิลปะและวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ intouchable® เน้นการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

ผู้ก่อตั้ง Openverse และนักออกแบบดิจิทัลนาย Deng Mingyue หรือที่เรียกว่า Budda พูดอย่างขําขันและภาคภูมิใจว่า “เราหวังจะเป็นจิตรกรประจํานักวิทยาศาสตร์ เพื่อไม่ให้นักวิทยาศาสตร์ต้องคิดวาดภาพ เราต้องการให้วิทยาศาสตร์เป็นที่รู้จัก!”

Openverse co-founder and digital designer Budda gave a speech at conference by announcing the "intouchable® in Zhejiang Lab"
Openverse co-founder and digital designer Budda gave a speech at conference by announcing the “intouchable® in Zhejiang Lab”

Openverse เป็นบริษัทพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาระดับโลกซึ่งมีชื่อเรียกว่า Smart IP Maker ให้บริการ “การบริการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาโดย AI” โดยพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาที่ครอบคลุมหลากหลายสาขา เช่น วิทยาศาสตร์ แฟชั่น บันเทิงคดี เป็นต้น

ศูนย์งานศิลปะและวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ intouchable® ของ Openverse เป็นผู้บุกเบิกแนวคิด “ศิลปะวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่” โดยเน้นการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ intouchable® ได้สร้างระบบสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถขยายผลได้ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สู่สาธารณะ