Prenetics ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองปี 2023

ฮ่องกง, 15 ก.ย. 2566 — Prenetics Global Limited (NASDAQ: PRE) (“Prenetics” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นนําที่ขับเคลื่อนด้วยพันธุศาสตร์ วันนี้ได้ประกาศผลประกอบการทางการเงินสําหรับไตรมาสที่สองสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 พร้อมกับการปรับปรุงธุรกิจล่าสุด

ผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สอง ปี 2566

  • รายได้จากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 5.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่ายจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง (5.3) ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เงินสดและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ[1] 214.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ผลประกอบการทางการเงินครึ่งปีแรก ปี 2566

  • รายได้จากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 11.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่ายจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง (15.1) ล้านดอลลาร์สหรัฐ

“เราเคยยืนยันเสมอว่าปี 2566 จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมากสําหรับ Prenetics และความคืบหน้าล่าสุดของเรายืนยันความเชื่อนั้น เราได้ลงทุนอย่างมากในด้านที่เราเห็นไม่เพียงแค่ศักยภาพ แต่เห็นเส้นทางสู่การครองความเป็นเลิศอย่างชัดเจน ความร่วมมือของเรากับศาสตราจารย์ Dennis Lo โดยเฉพาะในด้านการตรวจพบมะเร็งในระยะเริ่มแรก ยืนเป็นหลักฐานถึงความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของเรา วันนี้ กลยุทธ์ธุรกิจในอนาคตของเรากระจ่างชัดเป็นสามหน่วยงานที่แยกจากกันแต่เชื่อมโยงกัน คือ การป้องกัน การตรวจพบมะเร็งในระยะเริ่มแรก และการรักษาเฉพาะเจาะจง ผมรู้สึกตื่นเต้นและมีความหวังอย่างยิ่งกับเส้นทางที่เรากําลังอยู่ และผมเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึงสําหรับ Prenetics” กล่าวโดย Danny Yeung ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Prenetics

ไฮไลท์ล่าสุด

  • สรุปธุรกรรมกับศาสตราจารย์ Dennis Lo สําหรับ Insighta ในฐานะการร่วมทุน 50/50 เพื่อตรวจพบมะเร็งหลายชนิดในระยะเริ่มแรกในเดือนกรกฎาคม 2566 Prenetics ให้การสนับสนุน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมี 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นเงินสดและ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นหุ้นของ Prenetics ข้อมูลการทดลองทางคลินิกเบื้องต้นน่าสนใจ การทดลองทางคลินิกขนาดใหญ่ในหลายประเทศต่างประเทศจะเริ่มต้นในต้นปี 2567
  • ACT Genomics คาดว่าจะเปิดตัวแพ็กเกจการตรวจลําดับยีน 500 ยีน และ 100 ยีนในไตรมาสที่สี่ของปี 2566
  • งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ ACT Genomics สําหรับชุดตรวจ Minimal Residual Disease (MRD) คาดว่าจะเปิดตัวในไตรมาส 2 ปี 2567
  • กําลังหารือข้อตกลงด้านการจัดจําหน่ายและหุ้นส่วนหลายรายการสําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง จะแบ่งปันรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อมีข้อมูล
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานและการปรับลดต้นทุนอย่างมีนัยสําคัญ ลดกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่ายจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องจากขาดทุน (9.8) ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาสแรกของปี 2566 เป็น (5.3) ล้าน