RATIONAL นําเสนอนวัตกรรมในงานพันธมิตรนานาชาติ: การทําความสะอาดรวมกัน ซอฟต์แวร์ดิจิทัล และประเภทใหม่ของระบบปรุงอาหารที่สมบูรณ์แบบ

LANDSBERG, Germany, พ.ย. 2, 2023 RATIONAL ได้เสนอนวัตกรรมต่างๆ ถึง 3 รายการ ในงานพบปะผู้ค้าพันธมิตรระดับนานาชาติ 8 งาน ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ถึง 17 ตุลาคม ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัทที่ Landsberg am Lech ประเทศเยอรมนี RATIONAL ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ค้าพันธมิตรและพันธมิตรด้านบริการจากทั่วโลกกว่า 800 ราย ด้วยนวัตกรรมที่สําคัญอย่าง iVario Pro การพัฒนาใหม่ของ iCombi Pro รวมถึงโซลูชันด้านการดิจิทัลในครัวอาหารอาชีพ และการเปิดตัวครั้งแรกของประเภทอุปกรณ์ประกอบอาหารใหม่ RATIONAL ได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทนักบุกเบิกของอุตสาหกรรมมาเป็นเวลากว่า 50 ปี

RATIONAL Product photo
RATIONAL Product photo

นวัตกรรมสําคัญแรกที่เสนอในงานพบปะผู้ค้าพันธมิตรระดับนานาชาติในช่วงครบรอบการก่อตั้งบริษัทครบ 50 ปีคือการเสนอระบบทําความสะอาดด้วยสารเคมีแข็งที่บรรจุอยู่ในระบบปรุงอาหารแบบโต๊ะของ iCombi Pro โดยอัตโนมัติ สารเคมีและผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยภายในระบบปรุงอาหาร และสามารถทําความสะอาดได้อย่างอัตโนมัติตามกําหนดเวลาหรือกดปุ่มคําสั่ง ที่ดอร์ ทุมบริงก์ (Theodor Tumbrink) รองประธานฝ่ายจัดการผลิตภัณฑ์ของ RATIONAL กล่าวว่า ระบบ iCareSystem AutoDose ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทํางาน ประหยัดเวลา และรักษามาตรฐานความสะอาดตาม HACCP ได้

RATIONAL ยังคงมุ่งมั่นในบทบาทผู้นํานวัตกรรมมาโดยตลอด เช่นเดียวกับที่ทํามานานกว่า 20 ปี ครั้งแรกที่มีการเชื่อมโยงอัตโนมัติระหว่างระบบ ERP กับระบบปรุงอาหาร iCombi และ iVario: โปรแกรมปรุงอาหารที่บันทึกไว้ล่วงหน้าในระบบจะถูกส่งไปยังระบบ iCombi และ iVario ที่เชื่อมโยงกันทั่วทุกสาขาภายในวินาที โดยผ่านระบบจัดการครัวอาหารอัจฉริยะ ConnectedCooking ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและรักษามาตรฐานการปรุงอาหารให้เท่าเทียมกัน

สําหรับส่วนปิดท้าย RATIONAL ได้เปิดตัวประเภทอุปกรณ์ปรุงอาหารใหม่เป็นครั้งแรก ซึ่งสามารถปรุงอาหารได้เร็วที่สุดโดยรักษาคุณภาพอาหารไว้ได้สูงสุด โดยการควบคุมอัจฉริยะและปรับตัวของเทคโนโลยีคลื่นไมโครเวฟ “ทีมวิศวกรของเราได้สําเร็จในการผสมผสานเทคโนโลยีความร้อนด้วยไอน้ํา ลมร้อน และคลื่นไมโครเวฟได้อย่างฉลาดและปรับตัว เพื่อให้พลังงานเพิ่มเติมนี้สามารถใช้งานได้ทุกชั้นระดับในระบบปรุงอาหาร 6-1/1 ชั้นนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดตัวบนตลาด” มาร์คุส พาสช์มันน์ (Markus Paschmann) อธิบายในการนําเสนอของเขา