RoboSense ได้รับรางวัลสามรางวัลชั้นนําจาก SAE

ดังต่อไปนี้:

เซินเจิ้น ประเทศจีน 28 ก.ย. 2566 — RoboSense ผู้นําระดับโลกด้านโซลูชัน LiDAR และการรับรู้ ได้ประกาศอย่างภาคภูมิใจถึงชัยชนะอย่างถล่มทลายในงาน SAE International Conference on Automotive Intelligence and Connected Technology ครั้งที่ 6 ประจําปี 2566 (SAE International เป็นองค์กรมืออาชีพระดับโลกและองค์กรพัฒนามาตรฐานสําหรับวิศวกรในอุตสาหกรรมต่างๆ) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22-23 กันยายน บริษัทได้คว้ารางวัล 3 รางวัลที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในอุตสาหกรรมยานยนต์อัจฉริยะเชื่อมต่อของจีน: “บุคคลทรงอิทธิพลแห่งปี” “เทคโนโลยีนวัตกรรม” และ “บริษัทชิ้นส่วนยอดเยี่ยมในยานยนต์อัจฉริยะเชื่อมต่อ”

RoboSense Secures Three Prestigious Awards from SAE International
RoboSense Secures Three Prestigious Awards from SAE International

1. บุคคลทรงอิทธิพลแห่งปี

ดร. เฉิน ฉวินซิน ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ RoboSense ได้รับเกียรติให้เป็น “บุคคลทรงอิทธิพลแห่งปี” ดร. เฉิน ฉวินซินโดดเด่นกว่าผู้นําอุตสาหกรรมรายอื่นๆ ด้วยคุณูปการสําคัญต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ความสําเร็จทางธุรกิจ และปรัชญาการบริหาร กระบวนการคัดเลือกพิจารณาอิทธิพล การปฏิบัติ และนวัตกรรม ยกย่องภาวะผู้นําของ ดร. เฉิน ในการนําพา RoboSense ให้บรรลุผลสําเร็จอย่างมากมายในฮาร์ดแวร์ เลเซอร์ราดาร์ ซอฟต์แวร์ และโซลูชันการรวมการรับรู้เลเซอร์

2. รางวัลเทคโนโลยีนวัตกรรม

เลเซอร์ตรวจจับจุดอับสายตาชนิดสถานะแข็ง E1 ของ RoboSense ได้รับรางวัล “เทคโนโลยีนวัตกรรม” ทําให้เป็นผลิตภัณฑ์ LiDAR เพียงผลิตภัณฑ์เดียวที่ได้รับการยอมรับในงานประจําปีนี้ เกณฑ์การมอบรางวัลรวมถึงนวัตกรรม ความก้าวหน้า ความสําคัญ และโอกาสในการประยุกต์ใช้งาน โดยเน้นไปที่การแก้ปัญหาทางเทคนิคที่สําคัญในเทคโนโลยีใหม่ๆ สําหรับยานยนต์อัจฉริยะเชื่อมต่อ

LiDAR E1 ด้วยเทคโนโลยีสถานะแข็งชั้นนํา มอบการครอบคลุมจุดอับสายตาภายในมุมมองกว้างของมัน มีความละเอียดสูงและความสามารถในการตรวจจับ ด้วยชิปเฉพาะของ RoboSense และเทคโนโลยีสแกนอิเล็กทรอนิกส์ 2 มิติ E1 ทําให้การออกแบบวงจรและกระบวนการผลิตง่ายขึ้น มอบข้อได้เปรียบทั้งในด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในราคา พร้อมตอบสนองความต้องการตลาดสําหรับอายุการใช้งานและความน่าเชื่อถือของ LiDAR

3. รางวัลบริษัทชิ้นส่วนยอดเยี่ยม

RoboSense ได้รับการยอมรับให้เป็น “บริษัทชิ้นส่วนยอดเยี่ยมในยานยนต์อัจฉริยะเชื่อมต่อ (การรับรู้และการกําหนดตําแหน่ง)” สําหรับขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาชั้นนํา ตําแหน่งผู้นําตลาด การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อย่างครอบคลุม ห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคง และการรับรองระบบอย่างเข้มงวด

รางวัลนี้ประเมินปัจจัย เช่น ส่วนแบ่งตลาด กําลังการวิจัยและพัฒนา ศักยภาพในอนาคต และขีดความสามารถทางการเงิน เพื่อเ