RSP Architects ได้รับรางวัลการออกแบบสําหรับ Gaia ที่งานประกาศรางวัลการออกแบบสถาปัตยกรรม SIA ประจําปี 2566

สิงคโปร์, 15 ก.ย. 2566 — RSP Architects Planners & Engineers (Pte) Ltd (RSP), กลุ่มบริษัทด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมออกแบบข้ามชาติที่มีประสบการณ์มากกว่า 65 ปีในการสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับประเทศสิงคโปร์ รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลด้านการออกแบบจากสถาบันสถาปัตยกรรมสิงคโปร์ (SIA) ในงานประกาศรางวัลการออกแบบสถาปัตยกรรม SIA ประจําปี 2566 รางวัลอันทรงเกียรตินี้มอบให้กับผลงานร่วมกันอันโดดเด่นของพวกเขากับ Toyo Ito & Associates, Architects ในการออกแบบอาคารเรียนรวมใต้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานาชาติสิงคโปร์ (NTU) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ไกอา ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างสรรค์อย่างล้ําหน้าด้วยไม้วิศวกรรมขนาดใหญ่ (MET) สูง 6 ชั้น ทอดตัวยาวประมาณ 220 เมตร

Gaia ได้รับรางวัลด้านการออกแบบในงานประกาศรางวัลการออกแบบสถาปัตยกรรม SIA ประจําปี 2566 (ภาพโดย Madeni Jais)
Gaia ได้รับรางวัลด้านการออกแบบในงานประกาศรางวัลการออกแบบสถาปัตยกรรม SIA ประจําปี 2566 (ภาพโดย Madeni Jais)

ไกอา – สิ่งก่อสร้างไม้ที่กว้างขวางที่สุดในเอเชีย

ตั้งชื่อตามเทพีแห่งโลกในตํานานกรีก ไกอาเป็นการผสานความร่วมมืออันกล้าหาญระหว่าง Toyo Ito & Associates, Architects และ RSP ในการแสดงถึงความเป็นเลิศด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมทางการศึกษาและความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมยั่งยืน อาคารหกชั้นนี้ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ การวิจัย และนวัตกรรม – สถานที่ที่นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของ NTU มาพบปะและร่วมมือกัน

งานประกาศรางวัลการออกแบบสถาปัตยกรรม SIA ประจําปี 2566 ยกย่องความสําเร็จของสถาปนิกในท้องถิ่นที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางสถาปัตยกรรม รวมถึงบทบาทสําคัญในการขยายการสนทนาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมทั้งภายในและนอกวงการ รางวัลด้านการออกแบบที่มีเกียรตินี้มอบให้กับ RSP สําหรับการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่ชาญฉลาด วิศวกรรมชั้นนํา และความมุ่งมั่นอย่างไม่หวั่นไหวต่อความยั่งยืนในการสร้าง Gaia

“โครงการนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือด้านนวัตกรรมอย่างแท้จริง ผลักดันขีดจํากัดของการออกแบบ ความยั่งยืน และเทคนิคการก่อสร้าง เรารู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากที่ได้รับการยอมรับจากงานประกาศรางวัลการออกแบบสถาปัตยกรรม SIA ประจําปี 2566 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างไม่หวั่นไหวของเราในการผลักดันขีดจํากัดของการออกแบบและนวัตกรรมที่ RSP สิงคโปร์” นาย Seah Chee Kien ผู้อํานวยการบริหารอาวุโสของ RSP สิงคโปร์ กล่าว