Seadronix ชนะสัญญาพาณิชย์เพื่อติดตั้งโซลูชัน AI ของบริษัทบนเรือติดตั้งเทอร์ไบน์ลมเป็นครั้งแรกในโลก

– Seadronix ได้รับเลือกเป็นบริษัท “Forbes Asia 100 To Watch 2023”

กรุงโซล, เกาหลีใต้, 13 ก.ย. 2023 — Seadronix บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านโซลูชันปัญญาประดิษฐ์ (AI) สําหรับอุตสาหกรรมทางทะเล ได้แข่งขันชนะกลุ่มธุรกิจทางทะเลขนาดใหญ่ และชนะการประมูลเพื่อติดตั้งโซลูชันการรับรู้สถานการณ์แบบ AI ที่ทันสมัยที่สุดบนเรือติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังงานลม (WTIV) ซึ่งจะเป็นการติดตั้งระบบแบบนี้บนเรือประเภทนี้เป็นครั้งแรกในโลก


ระบบนี้จะถูกติดตั้งบนเรือขนาด 14,000 ตันใบ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัทข้ามชาติชั้นนําแห่งหนึ่ง และจะเริ่มดําเนินการภายในสิ้นปีนี้ ระบบประกอบด้วยโมดูลเซ็นเซอร์ประมวลผลข้อมูลขอบเขต AI ซึ่งจะจัดหาข้อมูลการรับรู้สถานการณ์ AI แบบเรียลไทม์ให้กับลูกเรือบนเรือ

เรือติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังงานลมต้องเข้าใกล้โครงสร้างชายฝั่งอย่างมาก ซึ่งทําให้การดําเนินงานท้าทาย ผลิตภัณฑ์ของ Seadronix ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในการวัดระยะห่างระหว่างเรือและโครงสร้างของไซต์ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังงานลม คาดว่าเทคโนโลยีการรู้จํา AI เฉพาะตัวของ Seadronix จะช่วยให้การทํางานนอกชายฝั่งปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการให้มุมมอง 360 องศารอบตัวในระหว่างการดําเนินงานและข้อมูลเรียลไทม์เกี่ยวกับวัตถุใกล้เคียงที่ระบบเซ็นเซอร์ตรวจพบ

ซีอีโอของ Seadronix นาย Byeolteo Park กล่าวว่า: “Seadronix ภูมิใจที่ได้รับสัญญาให้จัดหาโซลูชัน AI ของเราให้กับเรือติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังงานลมในวันเดียวกับที่เราได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Forbes Asia 100 to Watch เรายินดีที่เราสามารถสนับสนุนการขยายตัวของพลังงานทดแทนและตอบสนองต่อวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการมีส่วนร่วมในการให้โซลูชันอัจฉริยะของเราสําหรับอุตสาหกรรมทางทะเลที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

โซลูชันที่ใช้ AI ของ Seadronix กําลังถูกนําไปใช้บนเรือประเภทต่างๆ รวมถึงเรือสํารวจ เรือบริหารจัดการการประมง ทักบอต และเรือบรรทุกน้ํามันดิบขนาดใหญ่มาก (VLCCs) Seadronix คาดว่าจะเป็นผู้นําตลาดสําหรับโซลูชันที่ใช้ AI ในอุตสาหกรรมทางทะเล โดยขยายธุรกิจไปยังเรือประเภทพิเศษรวมถึงเรือติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังงานลม

เกี่ยวกับ Seadronix

Seadronix เป็นบริษัทนําด้านโซลูชันการเดินเรืออัตโนมัติ กําลังขยายโซลูชันอัจฉริยะไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการการรับรู้สถานการณ์แบบเรียลไทม์ Seadronix จัดหาระบบตรวจการณ์และการนําร่องเรือโดยใช้ AI (NAVISS) และระบบตรวจการณ์และการจัดการท่าเรือโดยใช้ AI (AVISS) ให้กับผู้มีส่วนได้เสียในทางทะเลที่ต้องการเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการดําเนินงานท่าเรือและกองเรือของตน