Simulare Medical ประกาศเปิดตัวโปรแกรมจําลองการผ่าตัดเพื่อการปลูกกระดูกแก้นจมูก

เครื่องจําลองการผ่าตัดปลูกกระดูกแก้นฟันเพื่อรองรับการฝึกฝนการผ่าตัดซ่อมพยาบาลริมฝีปากและฟันแตก

ไทย, 8 พ.ย. 2566 — Simulare Medical, แผนกหนึ่งของ Smile Train Inc. (นิวยอร์ก) ประกาศเปิดตัวเครื่องจําลองการผ่าตัดปลูกกระดูกแก้นฟัน (ABG) เครื่องจําลองการผ่าตัดระดับความซับซ้อนสูงล่าสุดในชุดเครื่องจําลองการผ่าตัดซ่อมพยาบาลริมฝีปากและฟันที่กําลังเติบโต

ความก้าวหน้าและความแม่นยําของโครงสร้างทางกายวิภาคที่เหมือนจริงของเครื่องจําลองการผ่าตัดปลูกกระดูกแก้นฟันใหม่ของ Simulare Medical นําความก้าวหน้ามาสู่การผ่าตัดปลูกกระดูกแก้นฟัน

ความก้าวหน้าและความแม่นยําของโครงสร้างทางกายวิภาคที่เหมือนจริงของเครื่องจําลองการผ่าตัดปลูกกระดูกแก้นฟันใหม่ของ Simulare Medical นําความก้าวหน้ามาสู่การผ่าตัดปลูกกระดูกแก้นฟัน (PRNewsFoto/Smile Train)

พัฒนาโดยศัลยแพทย์ชั้นนําจาก The Hospital for Sick Children (โตรอนโต) เพื่อเร่งการเรียนรู้ของการฝึกฝนการผ่าตัดซ่อมพยาบาลริมฝีปากและฟัน เครื่องจําลองการผ่าตัดปลูกกระดูกแก้นฟันเป็นเครื่องมือฝึกฝนที่มีโครงสร้างทางกายวิภาคที่แม่นยําและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

การผ่าตัดปลูกกระดูกแก้นฟันเป็นกระบวนการสําคัญที่ใช้เพื่อฟื้นฟูกระดูกที่ขาดไปในคาง ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของฟันและการรักษาต่อไป เครื่องจําลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ป่วยและเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การรักษาที่เหมาะสมที่สุดโดยการเพิ่มทักษะการผ่าตัดและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงโครงสร้างทางกายวิภาคที่เกี่ยวข้อง

เครื่องจําลองนี้แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองต่อความต้องการฝึกฝนศัลยแพทย์ให้สามารถดูแลผู้ป่วยที่มีริมฝีปากและฟันแตกของ Smile Train ตามงานวิจัยปี 2560 เรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงเทคนิคและการหาความเร็วในการเรียนรู้ของการผ่าตัดฟันแตกโดยใช้เครื่องจําลองการผ่าตัดความซับซ้อนสูง” พบว่าการฝึกฝนแต่ละครั้งส่งผลให้ทักษะและความมั่นใจเพิ่มขึ้น ทําให้ความเสี่ยงต่อผู้ป่วยลดลงและลดต้นทุนการฝึกฝน

“การผ่าตัดปลูกกระดูกแก้นฟันเป็นการผ่าตัดที่ยากและมักถูกเข้าใจผิด นี่เป็นเครื่องจําลองการผ่าตัดปลูกกระดูกแก้นฟันเครื่องแรกที่พัฒนาและมีโครงสร้างทางกายวิภาคที่ครบถ้วนซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถปฏิบัติการผ่าตัดทั้งหมดที่สําคัญของกระบวนการนี้ได้” กล่าวโดย ดร. เดล พอดอลสกี้ จาก The Hospital for Sick Children

ในงานฝึกอบรมระดับโลกและวารสารทางการแพทย์ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้รู้เสมอมา เครื่องจําลองการผ่าตัดของ Simulare Medical ถูกยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นวิธีการฝึกฝนที่มีประสิทธิภาพสูง แต่มีความเสี่ย