South Korean Space Startup TelePIX ร่วมมือกับบริษัทสารสนเทศภูมิศาสตร์ของเม็กซิโก Thrusters Unlimited เพื่อขยายตลาดในอเมริกาละตินและแคริบเบียน

เกาหลีใต้, วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 — TelePIX, บริษัทอวกาศชั้นนําของเกาหลีใต้ ได้ประกาศการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ Thrusters Unlimited บริษัทด้านข้อมูลภูมิศาสตร์ของเม็กซิโก MOU ถูกลงนามเมื่อวันที่ 17 ตุลาคมผ่านมา เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นของทั้งสองบริษัทในการสร้างความร่วมมือภายในอุตสาหกรรมอวกาศสําหรับตลาดลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (LAC)

TelePIX เข้าสู่ความร่วมมือกับ Thrusters Unlimited.
TelePIX เข้าสู่ความร่วมมือกับ Thrusters Unlimited.

TelePIX และ Thrusters Unlimited ได้แสดงความสนใจในการเจรจาต่อรองเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งมอบดาวเทียมสํารวจโลกและผลิตภัณฑ์บริการค่ามูลเพิ่ม (VAS) โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ความร่วมมือนี้เป็นเครื่องหมายสําคัญในการขยายตลาดของ TelePIX อย่างเป็นระบบรวมถึงตลาดในอเมริกากลาง และใต้ รวมถึงยุโรป

การร่วมมือระหว่างสองบริษัทนี้ได้ถูกหารือมากว่าปี และ MOU นี้เป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันในอนาคต ภายใต้ข้อตกลง TelePIX จะให้ข้อมูลดาวเทียมที่เหมาะสมกับความต้องการของ Thrusters Unlimited รวมถึง VAS สําหรับการตรวจจับเรือและสาหร่ายทะเล ส่วน Thrusters Unlimited จะให้ข้อมูลตลาดและลูกค้าศักยภาพสําหรับบริการดาวเทียมและ VAS ในตลาดลาตินอเมริกาและแคริบเบียน

TelePIX ได้พยายามสร้างความร่วมมือและข้อตกลงเพื่อสร้างฐานการตลาดที่แข็งแกร่งในภูมิภาค LAC ตั้งแต่ต้นปีนี้ TelePIX ได้ยืนยันข้อตกลงทางธุรกิจกับบริษัทอวกาศของเม็กซิโก Space Zero Gravity เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน นอกจากนี้ TelePIX ก็กําลังขยายตลาดในยุโรปด้วยสัญญาจัดหาข้อมูลดาวเทียมกับบริษัท SatRev ในโปแลนด์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม

ในฐานะที่ได้รับการยกย่องด้านเทคโนโลยี TelePIX ได้รับรางวัลสูงสุดในงานเสนอโครงการสตาร์ทอัพระหว่างงาน ‘1st KOR-LAC Innovation & Trade Forum’ ที่จัดขึ้นในเม็กซิโกซิตี้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม งานนี้จัดขึ้นโดยกระทรวงแผนงานและการเงินร่วมกับธนาคารพัฒนาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างเกาหลีใต้และประเทศในลาตินอเมริกาและแคริบเบียน TelePIX ได้แตกต่างจากบริษัทสตาร์ทอัพ 16 บริษัทด้วยโซลูชันการส่งข้อมูลดาวเทียมแบบเรียลไทม์สําหรับแก้ปัญหาภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ก่อตั้งขึ้นในปี 2562 TelePIX มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เช่น ดาวเทียมสํารวจโลก การวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรวมถึงโซฟต์แวร์ตรวจจับสาหร่ายทะเลของตนเอง ในอนาคต TelePIX กําลังเตรียมเสนอบริการที่น่าตื่นเต้นในปี 2567 คือการสังเกตการณ์คาร์บอนสีน้ําเงินด้วยเทคโนโลยีการตรวจจับปริมาณสาหร่ายทะเลจากภาพถ่ายดาวเทียม

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TelePIX ซึ่งเป็นสมาชิกของเครือข่ายนวัตกรรมโลกดิจิทัล (เดิมชื่อ Born2Global Centre) และเทคโนโลยีดาวเทียมนวัตกรรมของตน โปรดเยี่ยมชม www.telepix.net