Tencent จะเปิดตัวแพลตฟอร์มชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม TanLIVE สู่สากลที่ COP28

TanLIVE แพลตฟอร์มดิจิทัลมุ่งหวังเชื่อมโยงและให้พลังผู้ที่ทํางานเพื่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสีเขียวในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เซินเจิ้น, จีน, วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 — เทนเซ็นต์, บริษัทเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตชั้นนําของโลก, ประกาศวันนี้ว่าจะจัดงานเปิดตัวระดับโลกของ TanLIVE แพลตฟอร์มชุมชนเพื่อสภาพภูมิอากาศของตน ที่การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 28 (COP28)

การเปิดตัวจะดําเนินการในความร่วมมือกับ Innovate for Climate Tech coalition, กลุ่มผู้มีความคิดเห็นคล้ายกันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มุ่งหวังจะส่งเสริมการเติบโตของระบบเทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก COP28

TanLIVE ซึ่งออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงและให้พลังสถาบันที่ทํางานเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน เสนอเครื่องมือการทํางานร่วมกัน เช่น เครือข่ายชุมชน รายการโครงการ และระบบนิเวศของโซลูชันเทคโนโลยีและการเงินที่ผ่านการตรวจสอบสําหรับนักประดิษฐ์ นักลงทุน และสถาบันวิจัยในภาคสภาพภูมิอากาศ แพลตฟอร์มดิจิทัลนี้เดิมทีเปิดตัวโดย เทนเซ็นต์ ในประเทศจีนปีที่แล้ว ผ่านการเปิดใช้งาน TanLIVE ทั่วโลก และการเพิ่มคุณลักษณะใหม่ที่ออกแบบร่วมกับ Innovate for Climate Tech coalition เทนเซ็นต์หวังจะส่งเสริมชุมชนโลกของนักพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวและพันธมิตรที่มีความคิดเห็นคล้ายกัน

เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญสภาพภูมิอากาศระดับโลกที่ COP28

การประชุม COP 28 จะจัดขึ้นในสหร�าชอาหรับเอมิเรตส์ ในเดือนพฤศจิกายน 2566 เป็นโอกาสสําคัญที่จะนําไปสู่การปฏิบัติที่เปลี่ยนรูปแบบสภาพภูมิอากาศ ซึ่งผู้นําโลกจะมาร่วมกันเจรจาประเด็นสําคัญเช่น การลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว และการเงิน

ที่ COP28 เทนเซ็นต์จะแสดงความมุ่งมั่นด้านการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศผ่าน TanLIVE โครงการแรกของ Innovate for Climate Tech coalition ความร่วมมือระหว่าง Masdar City, เทนเซ็นต์ และ Catalyst เป็นพันธมิตรหลัก กลุ่มมีเป้าหมายระบุและส่งเสริมโครงการปัจจุบันและอนาคตเพื่อเร่งการเติบโตของเทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศและสร้างระบบนิเวศที่สนับสนุนการพัฒนาของพวกมัน

นอกเหนือจากพันธมิตรหลักแล้ว กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านเทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศจากทั่วโลกหลายรายได้เข้าร่วมกลุ่มในฐานะพันธมิตรด้านความรู้ โปรแกรม หรือการนําไปใช้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างสําหรับการทํางานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ กลุ่มยังจะสร้างฐานต่อจากความสําเร็จของ Innovate ของ Masdar City ที่เริ่มต้นในปี 2564 เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพและแสดงผลงานของพวกเขา

Innovate for Climate Tech จะดําเนินการต่อไปนอกจากการประชุมสองสัปดาห์ด้วยการเริ่มโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องและขยายเครือข่ายของตน หน่วยงานที่สนใจสามารถติดต่อกลุ่มได้ที่ partnerships@innovateforclimatetech.org และ innovation@cop28.com

“เราภูมิใจที่เปิดตัว TanLIVE สู่โลกภายนอก ในขณะที่เรามุ่งมั่นจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมคาร์บอนต่ํา” ดร. เฮา สจวน รองป