Tencent เฉลิมฉลองการประชุม WE Summit ครั้งที่ 11 ด้วยการประกาศ “Digital Seed Bank”

บีจิง, 6 พฤศจิกายน 2523 – วันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 2023 งานสัมมนาวิทยาศาสตร์ WE Summit ประจําปี 2023 ของเทนเซนต์ ได้จัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการกรุงปักกิ่ง เป็นครั้งที่ 11 ของการจัดงานประจําปี และเป็นโอกาสแรกนับตั้งแต่ปี 2562 ที่งานสามารถเปิดประตูให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานได้ด้วยตนเอง

มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 7 ท่านจากจีนและต่างประเทศขึ้นเวที ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์สมาชิกของสถาบันวิทยาศาสตร์จีน 2 ท่าน รวมถึง เจาโจวเซียน ผู้ก่อตั้งงานวิจัยซูเปอร์คอนดักตอร์ความร้อนสูงของจีน และ เฉียน เฉียน ผู้อํานวยการสถาบันพันธุวัสดุพืชแห่งชาติของจีน

งานสัมมนามีหัวข้อหลักว่า “เมล็ด” เพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิทยาศาสตร์ผู้ทุ่มเทวิจัยที่ทําให้มนุษยชาติพัฒนาขึ้นมาถึงปัจจุบัน

เทนเซนต์ประกาศจัดตั้ง “ธนาคารเมล็ดพันธุ์ดิจิทัล” ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทนเซนต์ โดยร่วมมือกับสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรจีน ธนาคารเมล็ดพันธุ์ดิจิทัลจะแสดงทรัพยากรพันธุกรรม 340 ชนิดที่รักษาไว้ที่สถาบันพันธุวัสดุพืชแห่งชาติของจีน โดยใช้เทคโนโลยีการสแกนดิจิทัลและการสร้างแบบ 3 มิติ

งานสัมมนาถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชันและช่องทางต่างๆ ของเทนเซนต์ และมีผู้ชมกว่า 50 แพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงเทนเซนต์วิดีโอ บิลิบิลี และจีหู