ThroughTek ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา: ชัยชนะแรกในการดําเนินคดีละเมิดสิทธิบัตร P2P

ไทเป, 13 ก.ย. 2566 — ThroughTek Co., Ltd. มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ P2P มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท เทคโนโลยีนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาความซับซ้อนของการกําหนดค่าเชื่อมต่อ IP ที่ตายตัวและต้นทุนสูงที่เกี่ยวข้องกับการส่งวิดีโอ นอกจากนี้ ด้วยความเสถียรและความหน่วงเวลาต่ําที่โดดเด่น เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ P2P ของ ThroughTek ได้รับความนิยมจากแบรนด์ระดับนานาชาติหลายแห่ง ปัจจุบัน ThroughTek ได้รับสิทธิบัตร 80 ฉบับในหลายประเทศ ครอบคลุมด้านต่างๆ ของการเชื่อมต่อ P2P และสถาปัตยกรรมแพลตฟอร์มบนคลาวด์ ล่าสุด ThroughTek ได้ดําเนินการทางกฎหมายกับบริษัทหนึ่งที่ละเมิดสิทธิบัตร P2P ของบริษัท ต่อมาทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงในการฟ้องร้องสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทผู้ละเมิดตกลงที่จะจ่ายค่าชดเชยการระงับข้อพิพาทและค่าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเพื่อชดเชยการละเมิด

ThroughTek กล่าวว่า “การมุ่งสู่การพัฒนาทางเทคโนโลยีอยู่ในแก่นของความมุ่งมั่นของเราในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ดังนั้น เราจึงจัดสรรทรัพยากรการวิจัยและพัฒนาที่สําคัญอย่างมากและถือว่าเทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิบัตรเป็นสินทรัพย์ที่สําคัญของบริษัท เมื่อเร็วๆ นี้ เราได้สังเกตเห็นบริษัทหลายแห่งละเลยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและละเมิดสิทธิบัตรที่ ThroughTek เป็นเจ้าของ ดังนั้น เราจึงได้ดําเนินการทางกฎหมายที่จําเป็นเพื่อปกป้องความพยายามในการวิจัยของเราและปกป้องสิทธิในสิทธิบัตร ล่าสุด เราได้บรรลุข้อตกลงการระงับข้อพิพาทกับผู้นําระดับโลกที่มีชื่อเสียงด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้บริโภค ซึ่งมีรายได้ประจําปีเกิน 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทนี้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะผู้นํานวัตกรรมระดับแนวหน้าด้านอิเล็กทรอนิกส์เสียง/วิดีโอ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และโซลูชันด้านความปลอดภัยขั้นสูงทั่วโลก ในระหว่างการเจรจาตกลงข้อพิพาทสิทธิบัตรนี้ เรายินดีที่ได้ระบุข้อได้เปรียบที่เสริมกันและโอกาสในการร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต”

ThroughTek ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 และเน้นไปที่เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ P2P เป็นหลักในช่วงแรก บริษัทได้พัฒนาแพลตฟอร์มคลาวด์ Kalay ซึ่งมีฟังก์ชันมอดูลต่างๆ ให้บริการ เช่น การเชื่อมต่อ P2P การเฝ้าระวังวิดีโอ การจัดเก็บข้อมูลในคลาวด์ การส่งการแจ้งเตือน รวมถึงการจัดการบัญชีและอุปกรณ์ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ThroughTek ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ เช่น Cloud Recording, Cloud Video Management System (Cloud VMS) และ Data/Device Management Platform (DMP) นับถึงเดือนสิงหาคม 2566 มีอุปกรณ์มากกว่า 100 ล้านเครื่องทั่วโลกเชื่อมต่อผ่านการอนุญาตใช้งานของ ThroughTek มีอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นมากกว่าล้านเครื่องต่อเดือน เครือข่ายอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันอย่างกว้างขวางนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพสําหรับพันธมิตรอุตสาหกรรม IoT ในการนําเสนอบริการเพิ่มมูลค่าที่หลากหลายผ่านแพลตฟอร์มคลาวด์ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ประจําผ่านโมเดลธุรกิจการสมัครสมาชิก ThroughTek มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับพันธมิตรอุตสาหก