TIER IV เปิดตัวโซลูชันการตรวจสอบระยะไกลสําหรับบริการขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ 4

โตเกียว 27 ก.ย. 2566TIER IV ผู้บุกเบิกเทคโนโลยีการขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบโอเพ่นซอร์ส ได้เปิดตัวโซลูชัน “การตรวจสอบระยะไกล L4” ที่ปรับให้เหมาะสมกับบริการขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ 4 โซลูชันนี้จะจัดเตรียมกล้องและไมโครโฟนสําหรับยานพาหนะ พร้อมเซิร์ฟเวอร์สตรีมมิ่งวิดีโอบนคลาวด์ และแอปพลิเคชันสําหรับการตรวจสอบที่ใช้งานง่าย ด้วยการใช้ประโยชน์จากภาพและเสียงที่เก็บรวบรวมจากกล้องและไมโครโฟนเหล่านี้ สภาพแวดล้อมการขับขี่ของยานพาหนะสามารถถูกสร้างขึ้นใหม่ในเวลาจริง โซลูชันนี้จะอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบยานพาหนะอัตโนมัติระยะไกลและดําเนินการที่เหมาะสมตามความจําเป็น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายของบริการ AD

เทคโนโลยีการตรวจสอบ AD ระยะไกลของ TIER IV ได้ถูกใช้ในการทดสอบแนวคิดหลายครั้งทั่ว ญี่ปุ่น รวมถึงท่าอากาศยานนาริตะและนิชิ-ชินจูกุในโตเกียวกลาง ระบบการตรวจสอบระยะไกลที่สนับสนุนการสาธิตที่ประสบความสําเร็จเหล่านี้ ตอนนี้กําลังถูกนําเสนอในรูปแบบของโซลูชันการตรวจสอบระยะไกลแบบเอกเทศ

กฎหมายจราจรทางบกของญี่ปุ่น ได้รับการแก้ไขอย่างมากเมื่อ 1 เมษายน 2566 โดยอนุญาตให้ใช้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเฉพาะที่ (ระดับ 4 ในพื้นที่จํากัด) ซึ่งกําหนดให้มีผู้ควบคุมการดําเนินงานเฉพาะอยู่ภายในยานพาหนะหรือในห้องตรวจสอบระยะไกลระหว่างการดําเนินงาน AD ระดับ 4 “การตรวจสอบระยะไกล L4” ของ TIER IV ที่ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบสภาพยานพาหนะและผู้โดยสารระยะไกลในขณะให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารตามความจําเป็น ตอนนี้ทําให้การขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไร้คนขับเป็นจริงได้ ขณะที่เทคโนโลยี AD ยังคงพัฒนาต่อไปและแพร่หลาย โซลูชันการตรวจสอบระยะไกลของ TIER IV จะมีส่วนช่วยให้บริการ AD ที่ปลอดภัยมากขึ้นเป็นจริง

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลจําเพาะและตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานของโซลูชันกล้องสําหรับยานพาหนะของ TIER IV โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้: กล้องสําหรับยานพาหนะของ TIER IV

เกี่ยวกับ TIER IV
TIER IV ผู้สร้าง Autoware ซอฟต์แวร์การขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบโอเพ่นซอร์สเป็นครั้งแรกของโลกที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง อยู่ในแนวหน้าของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการขับเคลื่อนอัตโนมัติ บริษัทจัดหาโซลูชันเทคโนโลยีชั้นนํา ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ข้ามหลายแพลตฟอร์ม ที่ช่วยให้การพัฒนาการขับเคลื่อนอัตโนมัติอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ บริษัทมุ่งมั่นที่จะนําเทคโนโลยี AD มาใช้ในสังคม ด้วยวิสัยทัศน์ของพวกเขาที่ว่า “ศิลปะแห่งโอเพ่นซอร์ส – จินตนาการยานพาหนะอัจฉริยะใหม่”

ในฐานะสมา