TrinaTracker ได้รับคําสั่งซื้อระบบติดตามแสงอาทิตย์อัจฉริยะ 108MW ในโคลอมเบีย

จังหวัดกัลดัส, โคลอมเบีย, 19 ก.ย. 2566 – TrinaTracker ผู้ให้บริการโซลูชันติดตามแสงอาทิตย์อัจฉริยะชั้นนําซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Trina Solar Co Ltd (SHA: 688599) ได้ลงนามในข้อตกลงจัดหาตัวติดตามแสงอาทิตย์กับ Power Construction Corporation of China (POWERCHINA) เพื่อจัดหา Tepuy Solar PV Park ในโคลอมเบียด้วยระบบติดตามอัจฉริยะ 108 เมกะวัตต์ รวมถึงตัวติดตาม Vanguard 1P ชั้นนําของ TrinaTracker อัลกอริทึมอัจฉริยะ และแพลตฟอร์ม Trina Smart Cloud

Tepuy Solar PV Park ตั้งอยู่ในจังหวัด Antioquia ทางตะวันตกเฉียงเหนือของโคลอมเบีย พัฒนาโดย Medellin Electric Power Company บริษัทผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ POWERCHINA รับผิดชอบ EPC ซึ่งรวมถึงการออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้ง และการทดสอบการทํางานของโรงไฟฟ้า PV TrinaTracker เป็นผู้จัดหาแต่เพียงผู้เดียวสําหรับโครงการ

ตัวติดตาม Vanguard 1P ของ TrinaTracker ออกแบบสําหรับโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่บนพื้นที่ราบเรียบ การออกแบบต้องการระบบขับเคลื่อนและตัวควบคุมน้อยลงต่อเมกะวัตต์ ดังนั้นจึงช่วยลดต้นทุนวัสดุและประหยัดแรงงานในชั่วโมงการติดตั้งโครงการ ฐานรากเสาเข็มน้อยลงทําให้ผลิตภัณฑ์เข้ากันได้ดีกับหุ่นยนต์ทําความสะอาด และระบบกันสะเทือนสองตัวช่วยลดโอกาสที่ตัวติดตามจะเสียหายในลมแรง

ระบบติดตามแสงอาทิตย์อัจฉริยะของ TrinaTracker บูรณาการกับโครงสร้างตัวติดตาม + อัลกอริทึม + แพลตฟอร์ม และประกอบด้วยหน่วยควบคุมตัวติดตาม SuperTrack และแพลตฟอร์มการตรวจสอบ Trina Smart Cloud ระบบสามารถเพิ่มการผลิตไฟฟ้าสูงสุดถึง 8% เมื่อเทียบกับระบบติดตามแสงอาทิตย์แบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการตรวจสอบตัวติดตามที่ดีขึ้นระหว่างการดําเนินงานของระบบ ดังนั้นจึงช่วยลดต้นทุนดําเนินงานและบํารุงรักษาของลูกค้า และลดการสูญเสียการผลิตไฟฟ้า

ละตินอเมริกาเป็นหนึ่งในตลาดที่สําคัญที่สุดสําหรับตัวติดตามแสงอาทิตย์ และโคลอมเบีย หนึ่งในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค มีศักยภาพมหาศาลสําหรับการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทที่ปรึกษานานาชาติ S&P Global กล่าวว่าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดินในละตินอเมริกามากกว่า 80% ใช้ตัวติดตามแสงอาทิตย์ ซึ่งมีอัตราการแทรกซึมตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับโลกที่ 45% อย่างมีนัยสําคัญ

ความร่วมมือของ TrinaTracker ในโครงการ Tepuy นับเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับการเติบโตมากขึ้นในตลาดละตินอเมริกา โดยการแนะนําเทคโนโลยีติดตามแสงอาทิตย์อัจฉริยะที่ทันสมัยที่สุดให้กับภูมิภาคและการจัดหาระบบออกแบบ การส่งมอบ และบริการหลังการขายอย่างครบวงจร TrinaTracker จะดําเนินการผลักดันการพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในละตินอเมริกาต่อไป เพิ่มพลังงานสีเขียวที่จําเป็นอย่างยิ่งให้กับภูมิภาค