TTC และ CQSE ร่วมมือปฏิวัติการจัดการการทดสอบ

สิงคโปร์, พ.ย. 9, 2566 — TTC, ผู้นําด้านการทดสอบซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ ประกาศความร่วมมือเฉพาะกิจกับ CQSE ผู้บุกเบิกในเทคโนโลยีการสแกนรหัสต้นฉบับขั้นสูง ความร่วมมือนี้จะเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการออร์เคสเตรชั่นและการปรับเปลี่ยนกระบวนการทดสอบขององค์กร

“ที่ TTC เรามุ่งมั่นที่จะนําเสนอวิธีการที่สามารถสนับสนุนให้ลูกค้าของเรามีมาตรฐานคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด” กล่าวโดย Darin Aarons ซีอีโอของ TTC สิงคโปร์ “ความร่วมมือกับ CQSE และโซลูชัน Teamscale ของพวกเขาจะเป็นการเปลี่ยนแปลง โดยจะให้เราสามารถให้ข้อมูลและการวิเคราะห์ในเวลาจริง ปรับปรุงความครอบคลุมของการทดสอบ และเพิ่มความเร็วในการทดสอบ เราร่วมกันจะกําหนดใหม่ภูมิทัศน์ของการทดสอบซอฟต์แวร์”

Teamscale ของ CQSE เป็นโซลูชันการสแกนรหัสต้นฉบับที่ก้าวหน้าที่สุด ซึ่งรวบรวมทรัพยากรการทดสอบทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ไม่ขึ้นกับเทคโนโลยี โดยใช้เครื่องมือนี้ร่วมกับความเชี่ยวชาญของวิศวกรซอฟต์แวร์มืออาชีพจาก TTC องค์กรสามารถตรวจสอบและยืนยันความครอบคลุมของการทดสอบได้อย่างราบรื่น ครอบคลุมตั้งแต่ความต้องการ การทดสอบด้วยมือ และการทดสอบอัตโนมัติ จนถึงระดับรหัสต้นฉบับ

“การร่วมมือกับ TTC ช่วยให้เรานําโซลูชันการสแกนรหัสต้นฉบับขั้นสูงของเราไปสู่กลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้น” กล่าวโดย Andreas Göb ที่ปรึกษาด้านคุณภาพซอฟต์แวร์ของ CQSE “การรวมกันของ Teamscale และวิศวกรมืออาชีพจาก TTC จะช่วยให้องค์กรสามารถตรวจพบการครอบคลุมการทดสอบที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็นได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุนการซ่อมแซมและบํารุงรักษา และเพิ่มความเร็วในการทดสอบอย่างมาก ความร่วมมือนี้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่ต้องการประสิทธิภาพและนวัตกรรม”

ความร่วมมือนี้มุ่งมั่นที่จะช่วยองค์กรในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทดสอบของพวกเขาโดยเน้นการทดสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดการประหยัดต้นทุนและประสิทธิภาพสูงขึ้น

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือนี้และวิธีที่จะสามารถนําไปใช้กับองค์กรของคุณ โปรดเยี่ยมชม ttcglobal.com และ cqse.eu.

เกี่ยวกับ TTC
TTC เป็นผู้ให้บริการด้านการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ระดับโลกที่เน้นการช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเทคโนโลยี พวกเรามีความสามารถในหลากหลายด้านที่ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถเพิ่มความเร็วและคุณภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี และลดความเสี่ยงและต้นทุน TTC ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 เพื่อเป็นพันธมิตรการทดสอบที่สามารถนําความรู้และประสบการณ์ดีที่สุดจากทั่วโลกมาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับท้องถิ่น เมื่อเกือบยี่สิบปีต่อมากับสํานักงานใน นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เอเชีย อเมริกา และ ยุโรป และความร่วมมือกับองค์กรระดับโลกที่ใหญ่ที่สุด วัตถุประสงค