UnionBank เปิดตัวโซลูชันดิจิทัลที่ช่วยสร้างธุรกิจสําหรับการพัฒนาในอนาคต

(SeaPRwire) –   ก้าวนํานวัตกรรมในการธนาคารธุรกรรม

ปาซิก, ฟิลิปปินส์, พฤศจิกายน 20, 2523 — Union Bank of the Philippines (UnionBank) เริ่มต้นการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลในปี 2563 ซึ่งก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เน้นย้ําถึงความสําคัญของความพร้อมดิจิทัล ซึ่งการเตรียมการล่วงหน้านี้ทําให้ UnionBank สามารถตั้งตัวเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีในธนาคาร และสามารถขยายการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่หน้ากระแสได้

UnionBank's Ramon Duarte (UnionBank Transaction Banking Head) & Erika Dizon-Go (UnionBank Transaction Banking Corporate Product Management Head) shared how to make payments and transactions easier in a media roundtable discussion at Makati Shangri-la last November 9, 2023.
UnionBank’s Ramon Duarte (UnionBank Transaction Banking Head) & Erika Dizon-Go (UnionBank Transaction Banking Corporate Product Management Head) shared how to make payments and transactions easier in a media roundtable discussion at Makati Shangri-la last November 9, 2023.

สิ่งที่เด่นชัดของการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลของ UnionBank คือการปรับปรุงจุดสัมผัสกับลูกค้า ธนาคารได้พยายามอย่างยิ่งเพื่อให้บริการที่สะดวกสบายและประสบการณ์ที่ดีขึ้นสําหรับลูกค้า: ตั้งแต่การเปลี่ยนสาขาธนาคารให้เป็น ‘Arks’ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่และบริการต่างๆ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไปจนถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันธนาคารออนไลน์ที่สะดวกสบายให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบัญชีและจัดการการเงินได้จากที่บ้าน รวมถึงการสร้างแพลตฟอร์มพิเศษสําหรับลูกค้าธุรกิจ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ UnionBank ในการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ในขณะที่เข้าสู่ยุคดิจิทัล

จุดแข็งของ UnionBank คือธุรกรรมธนาคาร ซึ่งมียอดเงินฝากจากลูกค้าธุรกิจถึงร้อยละ 51 ซึ่งเกินมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ร้อยละ 45 วิธีการที่รู้เท่าทันในการดําเนินงานธุรกรรมธนาคารของธนาคารนี้ทําให้การทําธุรกรรมทางการเงินเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าธุรกิจ

Unionbank ตระหนักถึงภูมิทัศน์ธุรกิจที่กําลังเปลี่ยนแปลง และมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือธุรกิจอื่นๆ ให้ประสบความสําเร็จในยุคดิจิทัลด้วยการเปิดตัววิธีการธนาคารธุรกรรมนวัตกรรมใหม่ Unionbank มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนธุรกิจให้สามารถดําเนินการได้ดีขึ้นในอนาคต

PayExpress
PayExpress เป็นวิธีการชําระเงินแก่ผู้จําหน่ายอิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรกของประเทศ เป็นการชําระเงินแบบอัตโนมัติพร้อมกับการจ่ายเช็ค และการสร้างหลักฐานการถือเพื่อหักภาษี (CWT) Unionbank เข้าใจถึงความสําคัญของการจัดการชําระเงินแก่ผู้จําหน่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น – และ PayExpress ทําเช่นนั้นได้ โดยอนุญาตให้ลูกค้าจัดการธุรกรรมได้สะดวกขึ้นด้วยการเก็บเอกสารรับ (ORs) จากผู้จําหน่ายและผู้ให้บริการก่อนการจ่ายเงินหรือโอนเข้าบัญชี

สิ่งที่แตกต่างของ PayExpress คือการสร้างหลักฐานการถือเพื่อหักภาษี (CWT) และใบแจ้งหนี้ได้ทันทีเมื่อเก็บเอกสารรับและโอนเงินให้ผู้รับเงินได้ พร้อมส่งตรงไปยังอีเมลที่กําหนดของผู้จําหน่ายและผู้ให้บริการ

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire ให้บริการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้าทั่วโลกในหลายภาษา(Hong Kong: AsiaExcite, TIHongKong; Singapore: SingapuraNow, SinchewBusiness, AsiaEase; Thailand: THNewson, ThaiLandLatest; Indonesia: IndonesiaFolk, IndoNewswire; Philippines: EventPH, PHNewLook, PHNotes; Malaysia: BeritaPagi, SEANewswire; Vietnam: VNWindow, PressVN; Arab: DubaiLite, HunaTimes; Taiwan: TaipeiCool, TWZip; Germany: NachMedia, dePresseNow) 

PayExpress เข้ากันได้กับนโยบายของกรมสรรพากรในการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นการพัฒนาอย่างมีความหมายในก