UPS ประกาศแต่งตั้งวิลเฟรโด ราโมส เป็นประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

สิงคโปร์, วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 — UPS (NYSE: UPS) ได้ประกาศแต่งตั้ง Wilfredo “Wil” Ramos เป็นประธานกรรมการบริหารของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของบริษัท โดย Ramos จะมารับตําแหน่งต่อจาก Michelle Ho ซึ่งได้เกษียณตัวเองหลังจากทํางานให้กับ UPS มากว่า 30 ปี

Ramos จะรับผิดชอบดูแลกิจการขนส่งพัสดุขนาดเล็กของ UPS ทั่วเครือข่ายของบริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และยังดูแลกิจการด้านการค้าระหว่างประเทศ บริการลูกค้า และรายได้ระดับโลกของ UPS อีกด้วย

“Wil เป็นผู้นําที่มีนวัตกรรมและมุ่งเน้นการเติบโต มีมุมมองโลกรอบ และมีประวัติการส่งมอบผลงานทางธุรกิจได้อย่างดีโดยมีลูกค้าและบุคลากรเป็นหลัก” กล่าวโดย Kate Gutmann ประธานกรรมการบริหารกิจการระหว่างประเทศ บริการสุขภาพ และการแก้ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน “ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศและความเป็นผู้นําที่เน้นการบริการของเขาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อลูกค้าของเราในเอเชีย”

Ramos เดินทางกลับมายังเอเชียอีกครั้งหลังจากที่ได้ทํางานในทวีปอเมริกาเป็นเวลา 3 ปี โดยเคยดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหารของลาตินอเมริกา และประธานกรรมการบริหารของอเมริกา การค้าระหว่างประเทศ บริการลูกค้า และรายได้ระดับโลก

“ฉันเริ่มต้นการเดินทางกับ UPS ในลาตินอเมริกา แต่ฉันเติบโตมาในเอเชีย” กล่าวโดย Ramos ซึ่งเคยทํางานอยู่ที่สํานักงานภูมิภาคของบริษัทในสิงคโปร์นานถึง 6 ปี โดยดํารงตําแหน่งผู้นําด้านการเงินและกลยุทธ์ “แม้ว่าการค้าในภูมิภาคนี้จะเผชิญกับความท้าทายบางอย่าง แต่เราไม่ควรละเลยโอกาสเติบโตที่มหาศาลที่มีอยู่สําหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางของเอเชียโดยเฉพาะในด้านการดูแลสุขภาพ เครือข่ายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมการผลิต”

“ทีมของฉันและฉันมุ่งมั่นที่จะสร้างฐานความสําเร็จที่เคยทําไว้ในภูมิภาคนี้ และเราจะพยายามขยายผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงได้”

ในต้นปีนี้ UPS ได้ออกรายงานศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่ามูลค่าการค้าระหว่างเศรษฐกิจหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอาจมีมูลค่าถึง 13.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2573 สามารถเข้าไปดูและดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่: https://about.ups.com/sg/en/our-stories/customer-first/ups-intraasia-study.html

เกี่ยวกับ UPS

UPS (NYSE: UPS) เป็นหนึ่งในบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีรายได้ในปี 2565 อยู่ที่ 100.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ และให้บริการโซลูชันลอจิสติกส์ครบวงจรสําหรับลูกค้าในมากกว่า 200 ประเทศและเขตพื้นที่ UPS มุ่งมั่นตามพันธกิจ “ก้าวข้างหน้าโลกด้วยการส่งมอบสิ่งที่สําคัญ” บริษัทมีพนักงานมากกว่า 500,000 คนที่มุ่งมั่นตามยุทธศาสตร์ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ “ลูกค้าเป็นหลัก บุคลากรนํา นวัตกรรมเป็นเครื่องมือ” UPS มุ่งมั่นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนชุมชนที่เราดําเนินธุรกิจอยู่ทั่วโลก นอกจากนี้ UPS ยังมีท่าทีที่ไม่ยอมลดทอนในการสนับสนุนความหลากห