Xinhua Silk Road: งานการค้าสินค้ายาจีนตั้งแต่โบราณครั้งที่ 54 ในเขตจังหวัดเจียงซีของจีนเปิดขึ้น

กรุงเทพฯ, วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 — งานมหกรรมการค้าสมุนไพรจีนตั้งแต่โบราณครั้งที่ 54 จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ที่เมืองจางชู ซึ่งเป็นเมืองระดับอําเภอในมณฑลเจียงซี ประเทศจีน

ภาพแสดงพิธีเปิดงานมหกรรมการค้าสมุนไพรจีนตั้งแต่โบราณครั้งที่ 54 จัดขึ้นที่เมืองจางชู เมืองระดับอําเภอในมณฑลเจียงซี ประเทศจีน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม
ภาพแสดงพิธีเปิดงานมหกรรมการค้าสมุนไพรจีนตั้งแต่โบราณครั้งที่ 54 จัดขึ้นที่เมืองจางชู เมืองระดับอําเภอในมณฑลเจียงซี ประเทศจีน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม

มีผู้ประกอบการด้านยามากกว่า 10,000 รายเข้าร่วมงาน ทําให้มูลค่าการค้าสูงถึง 13.3 พันล้านหยวนในวันเปิดงาน

งานมีแนวคิดหลักคือการสืบทอดและนวัตกรรม จัดกิจกรรมต่างๆ รวม 19 กิจกรรม เช่น นิทรรศการ สัมมนา และกิจกรรมทางวัฒนธรรม

ระหว่างงานยังจัดประชุมนําเสนอโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมยาในเมืองจางชู ครอบคลุมอุตสาหกรรมการวิจัยและพัฒนาชีวภาพ การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาจีนพร้อมบริโภค และโลจิสติกส์ห่วงโซ่เย็นยาของยา มีโครงการลงนามทั้งสิ้น 16 โครงการ มูลค่า 6.862 พันล้านหยวน

โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาดิจิทัล งานยังเปิดให้มีการค้าออนไลน์รวมถึงบูธออนไลน์ การถ่ายทอดสด การเชื่อมโยงออนไลน์ และข้อมูลเชิงปริมาณเรียลไทม์ ซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,500 ราย และแสดงสินค้ามากกว่า 10,000 รายการบนแพลตฟอร์ม

เมืองจางชูเป็นเมืองที่มีทรัพยากรสมุนไพรจีนที่ดี มีการรวมศักยภาพและส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงอุตสาหกรรมสมุนไพรจีน ปัจจุบันมีบริษัทยาจํานวน 427 แห่ง และพื้นที่ปลูกสมุนไพรจีนกว่า 33,333 ไร่

ที่มา: https://en.imsilkroad.com/p/336915.html