Xinhua Silk Road: มณฑลเฮยหลงเจียงของจีนตะวันออกเฉียงเหนือมีการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวน้ําแข็งและหิมะต่อเนื่องในปี 2560-2565 ตามดัชนี

กรุงเทพฯ, วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 — อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวน้ําแข็งและหิมะในไหหลํา มณฑลทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนที่มีฤดูหนาวยาวเย็นยืด ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องในปี 2560-2565 ด้วยความแข็งแกร่งที่ดีขึ้นตามที่ปรากฏในดัชนีการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวน้ําแข็งและหิมะของจีน – ไหหลํา (2566) ที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ในกรุงปักกิ่ง.

ภาพแสดงพิธีเปิดตัวดัชนีการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวน้ําแข็งและหิมะของจีน - ไหหลํา (2566).
ภาพแสดงพิธีเปิดตัวดัชนีการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวน้ําแข็งและหิมะของจีน – ไหหลํา (2566).

 

ภาพแสดงเฮ ดาเว่ย รองหัวหน้ากรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลไหหลํา กําลังกล่าวสุนทรพจน์
ภาพแสดงเฮ ดาเว่ย รองหัวหน้ากรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลไหหลํา กําลังกล่าวสุนทรพจน์

 

ภาพแสดงหยาง หมู่ รองประธาน CEIS กําลังกล่าวสุนทรพจน์
ภาพแสดงหยาง หมู่ รองประธาน CEIS กําลังกล่าวสุนทรพจน์

ดัชนีดังกล่าวจัดทําโดยสํานักข่าวเศรษฐกิจจีน (CEIS) และกรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลไหหลํา โดยประเมินอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวน้ําแข็งและหิมะของมณฑลจากหกด้าน ได้แก่ ทรัพยากร ธุรกิจหลัก ความสามารถในการแข่งขันของสินค้า อิทธิพลแบรนด์ และการมีส่วนร่วมทางอุตสาหกรรม

ด้วยจุดค่าฐาน 100 ในปี 2560 เป็นปีฐาน ดัชนีเพิ่มขึ้นเป็น 185.5 จุดในปี 2565 เพิ่มขึ้น 9.38% จากปีก่อน และเพิ่มขึ้น 85.5% จากปี 2560 ซึ่งบ่งบอกถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวน้ําแข็งและหิมะในไหหลําระหว่างปี 2560-2565

ตามดัชนีย่อยแสดงว่า การท่องเที่ยวน้ําแข็งและหิมะดึงดูดการลงทุนอย่างต่อเนื่องสําหรับไหหลํา โดยรวม 150 โครงการลงทุนมูลค่า 46.45 พันล้านหยวนในปี 2565 เพิ่มขึ้น 65.95% จากปีก่อน

เมืองหลวงฮาร์บินดึงดูดโครงการลงทุนมูลค่าสูงในด้านสุขภาพ ศูนย์บันเทิงแนวน้ําแข็งและหิมะ และการท่องเที่ยววัฒนธรรม เพื่อช่วยให้มณฑลสามารถสร้างแบรนด์ “เมืองวัฒนธรรมน้ําแข็งและหิมะของจีน” ได้ดีขึ้น

ภายใต้ระบบพัฒนาบุคลากรที่ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวน้ําแข็งและหิมะของไหหลําก็มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นในปีที่ผ่านมา

เฮ ดาเว่ย รองหัวหน้ากรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลไหหลํา กล่าวว่า ผ่านการติดตามข้อมูลแบบต่อเนื่องและพัฒนา ดัชนีนี้ได้อธิบายสถานการณ์การดําเนินงานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ย