Xinhua Silk Road: เทศกาลศิลปะแอปเปิ้ลในเมืองฉีเสีย ภาคตะวันออกของมณฑลชานตง เพื่อเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวแอปเปิ้ล

ปักกิ่ง, วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 — งานเทศกาลศิลปะแอปเปิ้ลครั้งที่ 21 และเทศกาลเก็บเกี่ยวของชาวนาปี 2566 ในจีน ได้เปิดขึ้นที่สนามวัฒนธรรมในเมืองฉีเสีย มณฑลชานตง ตะวันออกของประเทศจีน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม เพื่อเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวแอปเปิ้ลในเมืองนี้


เจา หยงกัง ผู้นําพรรคในเมืองฉีเสีย ได้เข้าร่วมงานและกล่าวสุนทรพจน์ และ เจียง เล่อ นายกเทศมนตรีรักษาการของเมืองฉีเสีย ได้เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้แทนจากศิลปะ กีฬา แพลตฟอร์มการค้าอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่จัดจําหน่ายผลไม้ บริษัท อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงชาวเกษตรผู้ปลูกแอปเปิ้ลจํานวนมาก ก็ได้เข้าร่วมงานด้วย

ระหว่างงาน หยงกัง ได้มอบรางวัลให้กับผู้ที่มีความช่วยเหลืออย่างมีนัยสําคัญต่ออุตสาหกรรมแอปเปิ้ล ในขณะที่ผู้นําเมืองอื่นๆ ก็ได้มอบรางวัลให้กับเกษตรกรแอปเปิ้ลตัวอย่าง นอกจากนี้ยังมีการลงนามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแอปเปิ้ลคุณภาพสูง 6 โครงการร่วมกัน รวมถึงมีการเปิดตัวฐานขนส่งแบบโซลด์เชน ฐานวิจัยและประเมินมาตรฐานผลไม้ และฐานการตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรมแอปเปิ้ลด้วย


“เมืองฉีเสีย ซึ่งเป็นพื้นที่หลักของการผลิตแอปเปิ้ลยานไท เป็นเมืองที่พึ่งพาอาศัยแอปเปิ้ล” หยงกังกล่าว “แอปเปิ้ลไม่เพียงตอบสนองความคาดหวังของเกษตรกรแอปเปิ้ลในเมืองฉีเสียเพื่อชีวิตที่มีความสุข แต่ยังถือความหวังที่งดงามของคนในเมืองแห่งผลไม้เพื่อสันติภาพ การรวมตัว และสุขภาพของพันครอบครัว”

เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ของเมือง งานนี้จะมีกิจกรรมเพื่อขยายช่องทางการขายออนไลน์และออฟไลน์ และเพิ่มการตลาดและการส่งเสริมแบรนด์แอปเปิ้ลอย่างครอบคลุม รวมถึงส่งเสริมการขายและความร่วมมือทางการค้าแอปเปิ้ลต่อไป

ระหว่างงานนี้จะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น นิทรรศการงานฝีมือผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แอปเปิ้ล การท่องเที่ยวในฤดูแอปเปิ้ลของเมืองฉีเสีย และการส่งเสริมการลงทุนในเมืองฉีเสียด้วย

ดูข้อมูลต้นฉบับที่: https://en.imsilkroad.com/p/336882.html