ZK International Group Co., Ltd. ประกาศรายได้สูงสุด 49.66 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 15.77% สําหรับครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2023

เมืองเหวินโจว ประเทศจีน 29 ก.ย. 2566 – ZK International Group Co., Ltd. (ZKIN) (“ZK International” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นผู้ออกแบบ วิศวกร ผู้ผลิต และจัดหาผลิตภัณฑ์ท่อสแตนเลสสตีลและท่อคาร์บอนสตีลที่มีสมรรถนะสูงซึ่งใช้สําหรับน้ําและก๊าซเป็นหลัก วันนี้ได้ประกาศผลประกอบการทางการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสําหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

ผลประกอบการทางการเงินที่โดดเด่นสําหรับครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2566

สําหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

(ล้านเหรียญสหรัฐ เว้นแต่ข้อมูลต่อหุ้น)

2566

2565

% เปลี่ยนแปลง

รายได้

$

49.66

$

42.89

15.77

%

กําไรขั้นต้น

$

3.17

$

3.97

-20.13

%

อัตรากําไรขั้นต้น

6.38

%

9.25

%

-2.87

% จุด*

รายได้จากการดําเนินงาน

$

0.14

$

0.24

-41.91·

%

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

0.29

%

0.57

%

-0.28